Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

Integruotą tikybos, lietuvių kalbos ir literatūros pamoką

Rudenėjančiu šventoriaus taku susimąstę abiturientai skubėjo išgirsti atsakymus į romano ,,Altorių šešėly“ herojaus Liudo Vasario keliamus, kiekvienam jaunam žmogui svarbius filosofinius klausimus. Bažnyčioje gimnazistus pasitiko parapijos klebonas Saulius Bytautas OFM, kuris pirmiausia padėjo suvokti liturgijos simbolių prasmę, įsigilinti į teologinių sąvokų bei terminų turinį. Klebonas nuoširdžiai dalinosi asmeninėmis studijų patirtimis seminarijoje, išgyvenimais tapus kunigu. Gimnazistams įdomu buvo išgirsti, kas lėmė, kokios įtakos jaunam turėjo jį supantys žmonės pasirenkant gyvenimo kelią, priimant kitus svarbius sprendimus. Kunigas Saulius Bytautas OFM šiltai ir betarpiškai dalinosi apie auklėjimą šeimoje, įsimintinus susitikimus, apie tai, ką išgyveno, supratęs Dievo kvietimą apsispręsti ir tarnauti Dievui ir žmonėms. Svarbu suprasti, kad žmogaus tarnystę Dievui reikia atpažinti – ar tai pašaukimas , ar tiesiog pasirinkimas.

Integruotą tikybos, lietuvių kalbos ir literatūros pamoką ,,Liturgijos ženklai V. Mykolaičio – Putino romane ,,Altorių šešėly“ IV G klasės ( 4 gr. ir 5 gr.) mokiniams vedė parapijos klebonas Saulius Bytautas OFM, lietuvių kalbos ir literatūros mokytojos Raimonda Gumbaragienė, Virgilija Kavoliūnienė.

Artimiausi renginiai

Renginių nerasta