Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

Informacija apie įgyvendinamą projektą „Pranciškonų gimnazijos mokymosi aplinkos atnaujinimas“

Viešoji įstaiga Pranciškonų gimnazija 2018 metų III ketvr. sėkmingai pasirašė Europos Sąjungos finansavimo iš Regioninės plėtros fondo, sutartį pagal priemonę 09.1.3-CPVA-K-723 „Nevalstybinių neformaliojo vaikų švietimo erdvių, valstybinių ir nevalstybinių mokyklų modernizavimas“ projekto „Pranciškonų gimnazijos mokymosi aplinkos atnaujinimas“ įgyvendinimui.

Kadangi šiuo metu Pranciškonų gimnazijoje nėra sudarytos visavertiškos mokymosi sąlygos, nei mokiniams, nei Gimnazijos personalui, dėl būtino inventoriaus ir specializuotų baldų trūkumo, todėl Gimnazija atliko vidinį tyrimą ir pastebėjo, kad 5 – 8 klasių ir IG – IIG klasių mokiniams trūksta savarankiško mokymosi įgūdžių, dažnai neatliekami namų darbai, ne visi mokiniai kelia sau įgyvendinamus mokymosi tikslus ir tenkinasi žemu rezultatu. Todėl pastebimas ne tik smunkantis atskirų dalykų pažangumas, bet ir domėjimasis bendrojo ugdymo programa. Anot personalo, didelę įtaką daro mokymosi proceso metu naudojamos priemonės bei bendra ugdymo aplinka. Tuo tarpu, daugelio Gimnazijos esamų mokymo/si priemonių yra nebetinkamos naudoti, t.y. pasenę, nusidėvėjusios. Remiantis šiomis priežastimis, buvo priimtas sprendimas kreiptis dėl ES finansavimo.

Projekto tikslas yra pagerinanti švietimo paslaugų teikimo efektyvumą Kretingos regione, užtikrinant moksleivių šiuolaikinius poreikius.

Tikslui pasiekti „Pagerinti Gimnazijos ugdymo programų kokybę ir sudaryti kiekvienam mokiniui galimybę mokytis pagal individualius gebėjimus“ numatytas Projekto uždavinys – „užtikrinti reikiamą mokymo/si infrastruktūrą, gerinančią švietimo paslaugų teikimą ir prieinamumą Pranciškonų gimnazijoje“.

Projekto dėka planuojama Gimnazijos patalpas pagal pobūdį ir poreikį aprūpinti specializuotais baldais, įranga, ugdymui skirtomis priemonėmis bei kt. turtu, skirtu bendrojo ugdymo krypties programų turinio įgyvendinimui bei tinkamos mokymo/si aplinkos užtikrinimui. Šios priemonės padės užtikrinti kokybišką ugdymą, galimybę mokiniams dirbti grupėmis ar individualiai: darbo, kūrybos, vaizdinėmis, skaitmeninėmis priemonės, sistemine, taikomąja ir kt. įranga. Bus įsigyti mokinių darbo vietoms įrengti ir mokymo priemonėms laikyti reikalingi baldai, techninė įranga ir kt. priemonės.

Įgyvendinus Projekto veiklas, tikslinėms grupėms bus pagerintos mokymo ir mokymosi sąlygos dalinai sutvarkant infrastruktūrą, kuri bus orientuota į šiuolaikinius bendrojo ir specializuoto ugdymo krypties programų reikalavimus.

Projektui skirtas finansavimas – 242 801,96 eur. Bendras projekto biudžetas – 285 649,96 eur.

Projekto veiklų trukmė 24 mėnesiai.