Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

Pamokų pakeitimai

PIRMADIENIS 03-..

 
 
A. Raudienė (istorija)
1. IGb K 307 klasės val. 
2 pam. IVG savarankiškas darbas
4 pam. 7d matematika K 309
5 pam. IGa technologijos
6 pam.  IGd A 204 muzika
7 pam. IGc pamoka nevyks
 
 
 
 
 
 
I. Puškorienė (matematika)
 
 
Pamokos iš K 308 kab. perkeliamos 
1 pam. 6a , 6c kl. ispanų k. K 104
6 pam.  6a , 6c kl. ispanų k. K 205
7 pam. 8e  K 112 
 
 

ANTRADIENIS 03-..

 
 
 
 
pamokos iš K 308 perkeliamos į K 206
 
I. Puškorienė (matematika)
4 pam. 7d matematika I. Būgienė A 101 
5 pam. 7a savarankiškas darbas
6 pam. 6a pamoka nevyks
7 pam. 7d modulis nevyks
 
 
A. Raudienė (istorija)
IVG savarankiškas darbas
3 pam. 7d
4 pam. IGd
 

TREČIADIENIS 02-28

Geografijos olimpiada K 205 kab
4 pam. 6 kl.
6 pam. 7 kl.
 
Bandomasis egzaminas IVG kl. mokiniams. Egzamino laikas: 9.00 val. – 12.00 val.
 
D. Račkuvienė (anglų k.)
3 pam. 7d savarankiškas darbas
4 pam. 8c savarankiškas darbas
5-7 pam. pagal tvarkaraštį
 
J. Tutinienė (anglų k.)
2 pam. IGd fizika K 206
3 pam. IIGc geografija A 209
4 pam. IIGb pilietiškumo pagrindai A 104
5-7 pam. pagal tvarkaraštį
 
G. Zaborienė (anglų k.)
2 pam. IGd fizika K 206
3 pam. IIGd muzika A 108
4 pam. IIGb pilietiškumo pagrindai A 104
5-7 pam. pagal tvarkaraštį
 
Ž. Galinskaitė (anglų k.)
2 pam. 8d rusų k. K 112, ispanų k. K 112
4 pam. 8e savarankiškas darbas
5-7 pam. pagal tvarkaraštį
 
R. Žiubrienė (anglų k.)
3 pam. IIGc geografija A 209
4 pam. 8c savarankiškas darbas
5-7 pam. pagal tvarkaraštį
 
V. Domarkienė (anglų k.)
2 pam. 8d rusų k. K 112, ispanų k. K 112
3 pam. IIGd muzika A 108
4 pam. 8e savarankiškas darbas
 
J. Bambalaitė (dailė, technologijos)
1-4 pam. savarankiškas darbas
5 pam. IGc anglų k.  
6-8 pam. savarankiškas darbas
 
I. Puškorienė (matematika)
3 pam. 6a istorija K 306
5 pam. 7a K 306 V. Skripkauskienė
6 pam. 7d fizinis ugdymas
 
A. Raudienė (istorija)
1 pam. IGd  K 307 chemija
2 pam. IVG savarankiškas darbas
3 pam. IGa technologijos 
4 pam. 7e savarankiškas darbas
5 pam. 8d savarankiškas darbas
6 pam. IGc paskutinė pamoka
7 pam. IGb paskutinė pamoka
 
V. Valiūnienė (fizinis ugdymas)
2 pam. 5b savarankiškas darbas
4 pam. 8a istorija A 104
5 pam. 5a savarankiškas darbas 
6 pam. IIGa savarankiškas darbas
 
 
8a kl. 6 pam. anglų K 316

KETVIRTADIENIS 02-29

 
 iš K 308 pamokos perkeliamos į K 405
 
I. Puškorienė (matematika)
3 pam. 7d
5 pam. 6a
6 pam. 7a
7 pam. 6a modulis nevyks
 
A. Raudienė (istorija)
6 pam. IGa
7 pam. IGb 

PENKTADIENIS 03-01

Kovo 1 d. IIGb, IIGc, IIIGa, IIIGb klasių kultūrinė-pažintinė diena. Nevykstantys mokiniai dalyvauja pamokose.
 
R. Žiubrienė (kuratorė)
 
R. Žiubrienė (anglų k.)
 
V. Domarkienė (anglų k.)
 
D. Šidlauskaitė (muzika)
 
5a kl.
5 pam. matematika (papildoma pamoka) A 205
6 pam. technologijos
 
6b 6 pam. matematika (papildoma pamoka) A 205
 
 
 
pamokos perkeliamos iš K308 į K310
 
5 pam. 5d kl. gyvenimo įgūdžių pamoka iš K 308 perkeliama į K 306
 
R. Čičiūnienė (tikyba)
1-3 pam. pagal tvarkaraštį
4-7 pam. savarankiškas darbas
 
 
Viešosios įstaigos Pranciškonų gimnazijos 2023-2025 mokslo metų prioritetas: 
„Altruizmo, sąžiningumo ir dėkingumo ugdymas“.