Pamokų pakeitimai

PIRMADIENIS 10-02

8e 
1 pam. klasės val. K 309
7 pam. matematika K 309
 
A. Bėrantaitė
pavaduoja M. Čekanauskas
 
 
J. Simaitienė
III-IVG savarankiškas darbas
3 pam. 8c istorija A 108
5 pam. IGc istorija K 308
6 pam. IIGb savarankiškas darbas
 
 
E. Kibelkienė
7 pam. IGb pavaduoja R. Žiubrienė
 
V. Mackevičius 
savarankiškas darbas K 304

ANTRADIENIS 10-03

A. Bėrantaitė

5 pam. IIGb klasės val. R. Žiubrienė

6 pam. IIGd tikyba A 302 (T. Mackevičienė), biblioteka (R. Čičiūnienė)

 

Spalio 3 d. lytiškumo ugdymas:
 šv. Antano rūmų salėje: 1 pamoka – 7a kl.; 2 pamoka – 7c kl.; 3-4 pamokos – IGa, IGb (tik merginos); 5-6 pamokos – IGc, IGd (tik merginos).
 
Gimnazijos aktų salėje (k315): 1 pamoka – 7b kl.; 2 pamoka – 7d kl.; 3-4 pamokos – IGa, IGb (tik vaikinai); 5-6 pamokos – IGc, IGd (tik vaikinai).
 
 
Mokiniai dalyvauja kartu su dalyko mokytoju.

TREČIADIENIS 10-04

 
E. Kibelkienė
6 pam. IGa pavaduoja R. Žiubrienė
7 pam. IGd pavaduoja R. Žiubrienė
 
 
 
Spalio 4 d. lytiškumo ugdymas:
šv. Antano rūmų salėje: 1-2 pamokos – 8a kl.; 3-4 pamokos – 8c kl.; 5 pamoka – 7e kl.
 
Gimnazijos aktų salėje (k315): 1-2 pamokos 8b kl.; 3-4 pamokos – 8d kl.; 5-6 pamokos – 8e kl.
 
Mokiniai dalyvauja kartu su dalyko mokytoju.

KETVIRTADIENIS 10-05

Keičiamas ugdymo proceso laikas

2023-10-05 pagal tvarkaraštį vyks 1-5 pamokos

 

A. Bėrantaitė

IIGa į antrą pamoką

2 pam. IIGc vokiečių K 105, rusų K 112

 

E. Kibelkienė

pavaduoja R. Žiubrienė

PENKTADIENIS 10-06

A. Bėrantaitė

6 pam. IIGd

 

E. Kibelkienė

pavaduoja R. Žiubrienė

 

L. Jucytė

 

V. Adomaitis

 

V. Mackevičius

Viešosios įstaigos Pranciškonų gimnazijos 2023-2025 mokslo metų prioritetas: 
„Altruizmo, sąžiningumo ir dėkingumo ugdymas“.