Pamokų pakeitimai

PIRMADIENIS 01-..

Pavieniams mokiniams, esantiems izoliacijoje mokymas vyksta asinchroniniu būdu. Mokiniai atlieka Tamo paskirtas užduotis. Konsultuojasi su mokytoju nuotoliniu sinchroniniu būdu pagal patvirtintą tvarkaraštį: https://pranciskonugimnazija.lt/ugdymas/konsultacijos-mokiniams/

 
 
G. Macienė
1 pam. A 100 kab.
3 pam. A 100 kab. 
4 pam. A 209
5 pam.  A 104
 
 
A. Budrienė
3 pam. 6d anglų k. 
4 pam. 7a fizinis ugdymas
5 pam. 7b muzika A 101
6 pam. IVG savarankiškas darbas, užduotys Tamo
7 pam. 6d paskutinė pamoka
 
 
a
 
 
 

ANTRADIENIS 02-01

 
 
 
 
 
 
 

TREČIADIENIS 01-26

5e klasei nuo sausio 26 d iki sausio 28 d. ugdymas organizuojamos  nuotoliniu būdu, pamokos vyksta pagal nuotolinio ugdymo tvarkos aprašą.
 
IIGc 
1 pam. ekonomika (perkelta iš ketvirtadienio)
 
L. Liaudanskaitė 
6d į antrą pamoką
 5b į ketvirtą pamoką
3 pam. 8d lietuvių k. 
4 pam. 8d anglų k. 
5 pam. 6b paskutinė pamoka
6 pam. IGb paskutinė pamoka
7 pam. IGc paskutinė pamoka
IIIG savarankiškas darbas
 
 
V. Krikščiūnaitė – Buitvydė
7d į antrą pamoką
7 a paskutinė pamoka
 
 E. Miežetienė
savarankiškas darbas
3 pam. 5d S. Drungilaitė K 314
 
J. Žukauskienė
5b į ketvirtą pamoką
2 pam. 5a anglų k. 
4 pam. 5c S. Drungilaitė K 314 kab. 
5 pam. 5d paskutinė pamoka
 
 
A. Urbonas
III-IVG savaranbkiškas darbas
4 pam. 6b lietuvių kalba
6 pam. 5d paskutinė pamoka
7 pam. 6b paskutinė pamoka
 
 M. Uljanova
6a į trečią pamoką
3 pam. 7a anglų k. su kitu pogrupiu
4 pam. 6a savarankiškas darbas
5 pam. 6e anglų k. su kitu pogrupiu
 
 
O. Špokauskienė
5d į antrą pamoką
3 pam. 7e geogrfija
4 pam. 5b anglų k. su kitu pogrupiu
5 pam. 5a paskutinė pamoka
 
D. Račkuvienė
5d į antrą pamoką
3 pam. 7e geografija
6 pam. 6c anglų k. kartu su kitu pogrupiu
 
K. Kaulius
IIGd į antrą pamoką
2 pam. IGb muzika
3 pam. IIGb chemija
4 pam. IGc istorija  A 207
5 pam. 8 kl savarankiškas darbas
6 pam. IGa anglų k. 
7 pam. 7d S Drungilaitė K 314 kab.
 
8 d kl. 
6 pam. S. Drungilaitė K 314 kab
IIGb
3 pam. chemija
5  pam. rusų k.
 
 
 
A. Budrienė
2 pam. 7b technologijos
IVG savarankiškas darbas
5 pam. 6d matematika
6 pam. 7a paskutinė pamoka
 
 
G. Arlauskienė
savarankiškas darbas 
 
 
D. Ataitė
IIG savarankiškas darbas
2 pam. 8c savarankiškas darbas
 
 
 

KETVIRTADIENIS 01-27

V. Krikščiūnaitė – Buitvydė
7e paskutinė pamoka
 
A. Budrienė
5 pam. 6d gamta ir žmogus
6 pam. 7a anglų k. 
7 pam. 7b paskutinė pamoka
 
L. Liaudanskaitė 
 
J. Žukauskienė
 
 
D. Ataitė
 
 M. Uljanova
 
O. Špokauskienė
 
D. Račkuvienė
 
K. Kaulius
 

PENKTADIENIS 01-..

R. Čičiūnienė
1-3 pam. pagal tvarkaraštį
5-7 pam. savarankiškas darbas
 
A. Budrienė
6d į antrą pamoką
IVG savarankiškas darbas
6 pam. 7b tikyba, informatika
7 pam. 7a paskutinė pamoka
 
J. Žukauskienė
 
 
D. Ataitė
 
 M. Uljanova
 
O. Špokauskienė
 
D. Račkuvienė
 
K. Kaulius
Viešosios įstaigos Pranciškonų gimnazijos 2021-2023 mokslo metų prioritetas: 
„Kilnumo, sąžiningumo ir draugystės ugdymas“.