Pamokų pakeitimai

PIRMADIENIS 10-25

Pavieniams mokiniams, esantiems izoliacijoje mokymas vyksta asinchroniniu būdu. Mokiniai atlieka Tamo paskirtas užduotis. Konsultuojasi su mokytoju nuotoliniu sinchroniniu būdu pagal patvirtintą tvarkaraštį: https://pranciskonugimnazija.lt/ugdymas/konsultacijos-mokiniams/


Pradinis ugdymas vyksta kontaktiniu būdu

5-8, I-IVG kl. nuotolinis ugdymas nuo spalio 25 d. iki spalio 29 d. 

J. Žukauskienė

 

L. Drąsutytė – Stanienė

 

M. Longo 

 

R. Zemdliauskaitė

 

  A. Aniulis

6 pam. 6c pavaduoja V. Baltūsienė

 

 

ANTRADIENIS 10-19

Pavieniams mokiniams, esantiems izoliacijoje mokymas vyksta asinchroniniu būdu. Mokiniai atlieka Tamo paskirtas užduotis. Konsultuojasi su mokytoju nuotoliniu sinchroniniu būdu pagal patvirtintą tvarkaraštį: https://pranciskonugimnazija.lt/ugdymas/konsultacijos-mokiniams/ 


I. Puškorienė

3 pam. 5d savarankiškas darbas

4 pam. 7a žmogaus sauga (iš trečiadienio)

5 pam. 5a paskutinė pamoka

7 pam. 7a paskutinė pamoka

L. Drąsutytė – Stanienė

3 pam. 7c savarankiškas darbas

4 pam. 8d savarankiškas darbas

5 pam. 7c savarankiškas darbas

6 pam. 7d paskutinė pamoka

IIIG savarankiškas darbas

J. Žukauskienė

5d į antrą pamoką

2 pam. 5a savarankiškas darbas

3 pam. 5c savarankiškas darbas

4 pam. 5b savarankiškas darbas

A. Budrienė

1-5 pam. pagal tvarkaraštį

6 pam. 6d savarankiškas darbas

6a kl. rekolekcijos

M. Uljanova

anglų k. su kitu pogrupiu


R. Zemdliauskaitė

8d paskutinė pamoka


R. Jankuvienė

8c savarankiškas darbas


 A. Aniulis 

7d į antrą pamoką

2 pam. 6e savarankiškas darbas

3 pam. 6d pavaduoja S. Verseckienė

4 pam. 7d savarankiškas darbas

5 pam. 6c pavaduoja V. Baltūsienė

6 pam. 7b savarankiškas darbas


 

TREČIADIENIS 10-20

Pavieniams mokiniams, esantiems izoliacijoje mokymas vyksta asinchroniniu būdu. Mokiniai atlieka Tamo paskirtas užduotis.Konsultuojasi su mokytoju nuotoliniu sinchroniniu būdu pagal patvirtintą tvarkaraštį: https://pranciskonugimnazija.lt/ugdymas/konsultacijos-mokiniams/

10.10 val. K 201 kabinete anglų k. konkursas
 
M. Uljanova
 
1-2 pam. pagal tvarkaraštį
3-4 pam. savarankiškas darbas
5 pam. 6e pamoka pagal tvarkaraštį
 

IVG kl. lietuvių k. bandomasis egzaminas 8-12 val. (IVG kl po bandomojo egzamino pamokos nevyksta)

mokytoja A. Budrienė A311

mokytoja I. Šedienė A210

mokytoja V. Kavoliūnienė A312

mokytoja R. Žygaitienė A204

 
R. Gumbaragienė
pamokos pagal tvarkaraštį, 2 pam. perkeliama į A 100
 
A. Budrienė
7b į trečią pamoką
5 pam.  6d savarankiškas darbas
6 pam. 7a paslutinė pamoka
 
R. Žygaitienė
IIIG, IIG savarankiškas darbas
 
I. Šedienė
IIIG, IIG savarankiškas darbas
 
V. Kavoliūnienė
IIIG, IIG savarankiškas darbas
 
J.Žukauskienė
5b į antrą pamoką
2 pam. 5a K 113 anglų k. 
3 pam. 5b savarankiškas darbas
4 pam. 5c I. Vaitkevičienė
5 pam. 5d paskutinė pamoka
 
I.Puškorienė
 
2 pam. 5d fizinis ugdymas A. Urbonas
 
3 pam. 5a savarankiškas darbas
 
4 pam. 7a istorija K 205

L.Drąsutytė-Stanienė

3 pam. 5c R. Narmontienė

5 pam. IIIG savarankiškas darbas

6 pam. IGd technologijos

7 pam. 6c paskutinė pamoka

R.Zemdliauskaitė

1 pam. IGb muzika A. Janonis

2 pam. 8d  V. Zujevaitė- Srėbalienė

4 pam. 8a savarankiškas darbas

5 pam. 8 savarankiškas darbas

6 pam. 8b paskutinė pamoka

7 pam. IIIG savarankiškas darbas


A. Aniulis

7b į trečią pamoką

2 pam. 7d pavaduoja J. Petrauskienė

4 pam. 7b pavaduoja V. Baltūsienė

5 pam. 6c pavaduoja S. Verseckienė

6 pam. 6d pavaduoja L. Bružienė

7 pam. 6e paskutinė pamoka 

KETVIRTADIENIS 10-21

Pavieniams mokiniams, esantiems izoliacijoje mokymas vyksta asinchroniniu būdu. Mokiniai atlieka Tamo paskirtas užduotis. Konsultuojasi su mokytoju nuotoliniu sinchroniniu būdu pagal patvirtintą tvarkaraštį: https://pranciskonugimnazija.lt/ugdymas/konsultacijos-mokiniams 21 d. 

D. Žilinskaitė
savarankiškas darbas
J.Žukauskienė
 
1 pam. 5a s. J. Lukauskaitė
2 pam. 5d S. Drungilaitė
3 pam. 5b br. T. Žymantas
4 pam. 5c S. Drungilaitė
 
IGd ir IGc- kultūrinė-pažintinė diena
 
R. Gumbaragienė 
III, IG savarankiškas darbas, užduotys Tamo
3 pam. 7c savarankiškas darbas
4 pam. 8d vokiečių, rusų 
6 pam. 8a fizinis ugdymas
 
J. Petrauskienė 
 7e į antrą pamoką
2 pam. 6b lietuvių k. 
3 pam. 8c fizinis ugdymas 
4 pam. IG savarankiškas darbas
5 pam. 5b paskutinė pamoka
 
I.Puškorienė
 
5d į antrą pamoką
7a į ketvirtą pamoką
3 pam. 5a savarankiškas darbas
5 pam. 5d paskutinė pamoka
 
L.Drąsutytė-Stanienė
2 pam. 8d  anglų k. 
5 pam. IVG savarankiškas darbas
6 pam. IIGe savarankiškas darbas
7 pam. 6c paskutinė pamoka

M. Longo

7c į antrą pamoką

2 pam. 8b savarankiškas darbas

7a į ketvirtą pamoką

4 pam. 8a savarankiškas darbas

5 pam. 8d paskutinė pamoka

6 pam. 7e anglų O. Špokauskienės pogrupis K 114 

7 pam. 7d paskutinė pamoka


A. Aniulis

6e į antrą pamoką

2 pam. 7b pavaduoja S. Verseckienė

3 pam. 6e savarankiškas darbas

4 pam. 7d istorija A. Raudienė K 310


R. Zemdliauskaitė

7a į ketvirtą pamoką

2 pam. 7d savarankiškas darbas

3 pam. 8b vokiečių, rusų k. K 309

4 pam. 8c savarankiškas darbas

6 pam. 7b lietuvių k. 

IIIG savarankiškas darbasPENKTADIENIS 10-22

Pavieniams mokiniams, esantiems izoliacijoje mokymas vyksta asinchroniniu būdu. Mokiniai atlieka Tamo paskirtas užduotis.Konsultuojasi su mokytoju nuotoliniu sinchroniniu būdu pagal patvirtintą tvarkaraštį: https://pranciskonugimnazija.lt/ugdymas/konsultacijos-mokiniams/

D. Žilinskaitė
savarankiškas darbas
 
D. Ataitė
1-4 pam. pagal tvarkaraštį
5 pam.  IIGb užduotys Tamo
6 pam. 8c užduotys Tamo
J.Žukauskienė
 
5b į antrą pamoką
2 pam. 5a fizinis ugdymas
3 pam. 5d technologijos
4 pam. 5c istorija
 
 
A. Gagytė
7e į antrą pamoką
3 pam. 6e lietuvių k. 
4 pam. 6b lietuvių k. 
5 pam. 6d paskutinė pamoka
 
 
 5d ir 6b  kultūrinė – pažintinė veikla (nevykstantys mokiniai dalyvauja pamokose)
 
A. Urbonas
6pam. IIGa istorija
7 pam. IIGb paskutinė pamoka
 
I.Puškorienė
5a į antrą pamoką
2 pam. 5d technologijos
3 pam. 7a savarankiškas darbas

A. Aniulis

7b į antrą pamoką
 
2 pam. 7d K 310 pavaduoja S. Verseckienė
 
5 pam. 6c pavaduoja V. Baltūsienė
 
V. Kavoliūnienė
1-4 pam. pagal tvarkaraštį
IIG, IIIG savarankiškas darbas, užduotys Tamo
 
L. Drąsutytė – Stanienė
3 pam. 5c savarankiškas darbas
4 pam. IIGe fizika 
5 pam. 7d K 310 rusųk., vokiečių k. 
6 pam. 7c savarankiškas darbas
7 pam. 8d paskutinė pamoka
Viešosios įstaigos Pranciškonų gimnazijos 2021-2023 mokslo metų prioritetas: 
„Kilnumo, sąžiningumo ir draugystės ugdymas“.