Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

Pamokų pakeitimai

PIRMADIENIS 06-

..

ANTRADIENIS 06-18

L.Silickienė (geografija)
8c į antrą pamoką
2 pam. IGb A 103 matematika
3 pam. 8e lietuvių k. K 204
4 pam. 8d pamoka nevyks
5 pam. 8a anglų k. 
6 pam. 8b fizinis ugdymas
 
J. Bambalaitė (dailė, technologijos)

5-6 pam. 8d pamoka nevyks

7 pam. 7a dailė pavaduoja L. Liaudanskaitė K 112

 
A. Palilionytė (dailė, technologijos)
6c į trečią  pamoką 
3 pam. 5c abu pogrupiai E. Buožius
4 pam. 5c fizinis ugdymas
5 pam. 5b pamoka nevyks
6 pam. 5b pamoka nevyks
 
L. Bružienė (matematika)

8d į antrą pamoką

IG, IIG savarankiškas darbas

R. Gumbaragienė (lietuvių k.)

6d į antrą pamoką

2 pam. 5c tikyba bibliotekoje, informatika

5 pam. 6b geografija K 307

I. Šedienė (lietuvių k. )

savarankiškas darbas

TREČIADIENIS 06-19

Nuo 13.10 neužimti K205, K206, K207, K208 kabinetų, bus ruošiami VBE
 
Birželio 19 d. 7d klasės kultūrinė-pažintinė diena
 
Birželio 19 d. 6b klasės kultūrinė-pažintinė diena
 
S. Verseckienė (matematika)
IIG savarankiškas darbas
6 pam. 5a pamoka nevyks
 
 
D. Kybartienė (matematika)
IIG savarankiškas darbas
6 pam. 5c pamoka nevyk
 
A. Raudienė (istorija)
IGd į antrą pamoką
3 pam. IGa technologijos E. Buožius
4 pam. 7e anglų k. 
5 pam. 8d rusų k., ispanų k. 
6 pam. IGc  pamoka nevyks
7 pam. IGb  pamoak nevyks
 
J. Petrauskienė (matematika)
IIG savarankiškas darbas
5 pam. 8b  rusų, ispanų K 208
6 pam. 8c klasės val. K 208
 
A. Cegelnikienė (rusųk.)
savarankiškas darbas
 
 
A. Palilionytė (dailė, technologijos)

7a į trečią pamoką

3 pam. 6d  tikyba ,  informatika 

4 pam. 6d fizinis ugdymas

IIIG savarankiškas darbas

J. Bambalaitė (dailė, technologijos)

IGc į trečią pamoką

3 pam. IGb savarankiškas darbas

4 pam. IGd savarankiškas darbas

5 pam. IGc dailė pavaduoja L. Liaudanskaitė K 112

6 pam. IGb dailė pavaduoja L. Liaudanskaitė K 112

8 pam. IIIG  dailė pavaduoja L. Liaudanskaitė K 112

 
 
K. Kaulius (biologija)
2 pam. 8b fizika K 405
3 pam. IGc anglų k. 
6 pam. IIGb pamoka nevyks 
 
A. Bastienė (dailė, technologijos)
7a į trečią pamoką
3 pam. 6d tikyba,  informatika
4 pam. 6d fizinis ugdymas
5-6 pam. 7c A. Bastienės pogrupiui technologijos nevyks 
7 pam. IGa pamoka nevyks

KETVIRTADIENIS 06-20

Birželio 20 d. 5-6 klasių netradicinio ugdymo diena.
Birželio 20 d. 7-IIG klasių nuotolinis ugdymas.
Birželio 20 d. 8b klasės kultūrinė-pažintinė diena (V. Valiūnienė).
Birželio 20 d. 8a ir 8d klasių kultūrinė-pažintinė diena (M. Muraškaitė, A. Budrienė).
 
 
 

PENKTADIENIS 06-21

Birželio 21 d. 7-8, I-IIG klasių netradicinio ugdymo diena.
Birželio 21 d. 7a klasės kultūrinė-pažintinė diena (A. Gagytė, B. Šidlauskaitė).
 
 
 
 
Viešosios įstaigos Pranciškonų gimnazijos 2023-2025 mokslo metų prioritetas: 
„Altruizmo, sąžiningumo ir dėkingumo ugdymas“.