Pamokų pakeitimai

PIRMADIENIS 10-03

 
R. Čičiūnienė
1-3 pam. pagal tvarkaraštį
4 pam. 8b savarankiškas darbas
6 pam. 5d V. Zujevaitė- Srėbalienė
7 pam. IGd paskutinė pamoka
 
I. Šedienė
savarankiškas darbas, užduotys Tamo
 
D. Ančerytė
1-3 pam. pagal tvarkaraštį
4 pam. 7b savarankiškas darbas
5 pam.  5a abu pogrupiai O. Špokauskienė K 112
7 pam. IGd paskutinė pamoka
 
 
 

ANTRADIENIS 10-04

Netradicinio ugdymo diena
 
1-2 pamokos pagal tvarkaraštį.
3 pam. Klasės valandėlė paskirtuose kabinetuose.
11.00 val. Šv. Mišios Kretingos bažnyčioje.
12.10 val. Klasės fotografijos kompozicija „Sveikinimas gimnazijai“.
13.00 val. Gimnazijos 90-mečio kabineto atidarymas.
15.15 val. Gimnazijos mokinių augintinių laiminimas.

TREČIADIENIS 10-05

Sutrumpinto ugdymo diena

1-5 pam. pagal tvarkaraštį

6-9 pam. nevyks

KETVIRTADIENIS 10-06

PENKTADIENIS 09-30

6a, 7d kl. – kultūrinė pažintinė veikla

J. Žukauskienė

3 pam. 6a matematikos modulis K 306 I. Puškorienė

4 pam. 5b dailė K 112

5 pam. 6d gamta ir žmogus 

6 pam. 6a paskutinė pamoka

A. Budrienė

8a į trečią pamoką

IIIG savarankiškas darbas

5 pam. 7d paskutinė pamoka

V. Mackevičius

8d informatikos pogrupis į antrą pamoką

2 pam. 8c savarankiškas darbas

3 pam. IGc kartu su kitu pogrupiu (E. Miežetienė)

4 pam. IGd kartu su kitu pogrupiu (E. Miežetienė)

5 pam. 8a savarankiškas darbas

6 pam. IIGa savarankiškas darbas

V. Adomaitis 

III-IVG savarankiškas darbas

3 pam. IGd fizika K 403

4 pam. IGb biologija K 405

5 pam. IIGc pilietiškumo pagrindai A 103

I. Šedienė

savarankiškas darbas 

V. Švitrienė

III-IVG savarankiškas darbas

3 pam. 8b savarankiškas darbas

4 pam. IIGb fizika K 403

6 pam. 8c paskutinė pamoka

7 pam. 8a paskutinė pamoka

Viešosios įstaigos Pranciškonų gimnazijos 2021-2023 mokslo metų prioritetas: 
„Kilnumo, sąžiningumo ir draugystės ugdymas“.