Pamokų pakeitimai

PIRMADIENIS 12-..

Pavieniams mokiniams, esantiems izoliacijoje mokymas vyksta asinchroniniu būdu. Mokiniai atlieka Tamo paskirtas užduotis. Konsultuojasi su mokytoju nuotoliniu sinchroniniu būdu pagal patvirtintą tvarkaraštį: https://pranciskonugimnazija.lt/ugdymas/konsultacijos-mokiniams/

I. Padriezienė
6b į antrą pamoką
3-6 pam su kitu pogrupiu
 
 
V. Meilienė
5c į antrą pamoką
3 pam. 6a anglų k. M. Uljanova
IIG, IIIG, IVG savarankiškas darbas
 
A. Budrienė
1-4 pam. pagal tvarkaraštį
5 pam. 7b
6 pam. IVG savarankiškas darbas
 
V. Baltūsienė
2 pam. IG savarankiškas darbas
IIG, IVG  pamokos vyksta pagal tvarkaraštį
 
A. Bėrantaitė
2 pam. 8d 
4 pam. 8kl. modulis vyksta pagal tvarkaraštį
 
A. Gagytė
1-3 pam. pagal tvarkarštį
4 pam. 7b
5 pam. 6a
6 pam. 7d pamoka vyksta pagal tvarkarštį
 
 
 

ANTRADIENIS 12-07

V. Masiokas

6a į trečią pamoką

5a kartu su kitu pogrupiu

7 pam. IGb paskutinė pamoka

I. Padriezienė

anglų k. su kitu pogrupiu

V. Meilienė

5c į trečią pamoką

II, III, IVG savarankiškas darbas

6 pam. 6a fizinis ugdymas

J. Tutinienė

IGc į antrą pamoką

2 pam. 7d anglų su kitu pogrupiu

II, IIIG, IVG savarankiškas darbas

5 pam. 8c savarankiškas darbas

7 pam. 8b paskutinė pamoka

I. Puškorienė

3 pam. 5d savarankiškas darbas

4 pam. 7a žmogaus sauga iš trečiadienio

5 pam. 5a lietuvių kalbos modulis

 

 

I. Černeckienė
IVG savarankiškas darbas
2-6 pam. pagal tvarkaraštį
 
R. Gumbaragienė
1 pam. IGd pagal tvarakraštį
3 pam. IIIG savarankiškas darbas
4-7 pam. pagal tvarkaraštį
 
D. Kybartienė
1-2 pam. pagal tvarkaraštį
IVG, IIG savarankiškas darbas
5 pam. IIIG pamoka pagal tvarkaraštį
 
V. Kuprelis
1-3 pam. pagal tvarkaraštį
4 pam. IIIG savarankiškas darbas
5 pam. IGd pamoka pagal tvarkaraštį

TREČIADIENIS 12-08

K. Paulauskienė

1-5 pam. pagal tvarkaraštį

6-7 pam. savarankiškas darbas

L. Jucytė

1-6 pam. pagal tvarkaraštį

7 -8 pam. savarankiškas darbas

J. Bambalaitė

IIGe į antrą pamoką

3 pam. 6e matematika

4 pam. 6e lietuvių k. 

5-6 pam. 7c su E. Buožiumi

A. Budrienė

1-2 pam. pagal tvarkaraštį

3 -4 pam. IVG savarankiškas darbas

5-7 pam. pagal tvarkaraštį

V. Masiokas

7a V. Masioko pogrupis į trečią pamoką

3 pam. 6e matematika

4 pam. 6e lietuvių k. 

7b kl. su kitu pogrupiu technologijos

I. Padriezienė

anglų k su kitu pogrupiu

V. Meilienė

II, III, IVG savarankiškas darbas

J. Tutinienė

IVG savarankiškas darbas

5 pam. 8b fizika

G. Macienė
1-2 pam. pagal tvarkaraštį
3-4 pam. savarankiškas darbas
5 pam. pagal tvarkaraštį
 
L. Odinienė
1-4 pam. pagal tvarkaraštį
5 pam. IIG savarankiškas darbas
6 pam. 6b fizinis ugdymas
 
 
anglų kalbos olimpiada IIIG kl. mokiniams
rašto dalis A313 kab., kalbėjimo dalis A306 kab.
 
G. Zaborienė
8a, IIG, IVG savarankiškas darbas
4 pam. IIGb vokiečių, rusų
5 pam. 8b fizika
 
R. Žiubrienė 
1-2 pam. pagal tvarkaraštį
3 pam. 7a savarankiškas darbas
4 pam. IIGb vokiečių, rusų
5 pam. IGd technologijos
IVG savarankiškas darbas
 
D. Račkuvienė
1-2 pam. pagal tvarkaraštį
3 pam. 7e anglų sub kitu pogrupiu
6 pam. 6c savarankiškas darbas
 
 Ž. Galinskaitė 
5 pam. IGd technologijos
IVG savarankiškas darbas
7  pam. IIGa paskutinė pamoka
 
V. Domarkienė
1-3 pam. pagal tvarkaraštį
6 pam. IVG savarankiškas darbas
7 pam. IGa paskutinė pamoka
 
I. Puškorienė
 
2 pam. 5d fizinis ugdymas
3 pam. 5a savarankiškas darbas
4 pam. 7a savarankiškas darbas
 
 

KETVIRTADIENIS 12-09

 

A. Raudienė

1 pam. 6d R. Narmontienė

2pam. IIGb technologijos/dailė

3-7 pam. pagal tvarkaraštį

J. Tutinienė

1 pam. 7d pagal tvarkaraštį

2 pam. IIGc savarankiškas darbas

3 pam. IGc savarankiškas darbas

4-6 pam. pagal tvarkaraštį

V. Valiūnienė

1 pam. pagal tvarkaraštį

2 pam. 6a lietuvių k. 

4-7 pam. pagal tvarkaraštį

S. Verseckienė

1 pam. 8a pagal tvarkaraštį

3 pam. IIIG savarankiškas darbas

4-5 pam. pagal tvarkaraštį

G. Zaborienė

3 pam. 8a savarankiškas darbas

4 pam. IVG savarankiškas darbas

6 pam. IIIG pagal tvarkaraštį

V. Masiokas

IIG V. Masioko pogrupis į trečią pamoką

3 pam. 6b gamta ir žmogus

4 pam. 6b lietuvių k. 

6-7 pam. IIG V. Masioko pogrupis paskutinė pamoka

J. Bambalaitė

IIG J. Bambalaitės pogrupis į trečią pamoką

3 pam. 6b gamta ir žmogus

4 pam. 6b lietuvių k. 

6-7 pam. IIG J. Bambalaitės pogrupis paskutinės pamokos

I. Padriezienė

5b į antrą pamoką

4-6 pam. su kitu anglų k. pogrupiu

V. Meilienė

II, III, IVG savarankiškas darbas

6 pam. 5c paskutinė pamoka

7 pam. 6a paskutinė pamoka

 

I. Puškorienė

5d į antrą pamoką

2 pam. 7a anglų k. (M. Uljanovos pogrupiui)

3 pam. 5a savarankiškas darbas

L. Drąsutytė – Stanienė

1-6 pam. pagal tvarkaraštį

7 pam. 6c paskutinė pamoka

PENKTADIENIS 12-10

 

I. Puškorienė

5a į antrą pamoką

2 pam. 5d savarankiškas darbas

3 pam. 7a savarankiškas darbas

 
IIIGc ir IIIGd kultūrinė-pažintinė diena
 
D. Račkuvienė
 
 
R. Žiubrienė
 
V. Masiokas
 
V. Meilienė
 
I. Padriezienė
 
J. Tutinienė
 
J. Bambalaitė
 
 
 
 
 
Viešosios įstaigos Pranciškonų gimnazijos 2021-2023 mokslo metų prioritetas: 
„Kilnumo, sąžiningumo ir draugystės ugdymas“.