Tėvai

Tėvų informavimas

Mokinių tėvai (globėjai, rūpintojai) informuojami apie Gimnazijoje organizuojamą ugdymo procesą, mokymosi pasiekimus, mokymo(si) pagalbos teikimą įrašais Gimnazijos internetinėje svetainėje, elektroniniame dienyne, laiškais ir elektroniniais laiškais, klasių susirinkimuose, asmeniniuose susitikimuose su klasės auklėtoju, dalyko mokytoju, atvirų durų dienoje, individualiose mokytojų konsultacijose, nuotoliniu būdu per Teams platformą.

Atvirų durų dienos

Susitikimai vyks nuotoliniu būdu Teams platformoje. Į susitikimą su dalyko mokytoju 2021 m. lapkričio 29-30 d. registruokitės čia...

Mokęstis už mokslą

Mokesčio už mokslą Viešojoje įstaigoje Pranciškonų gimnazijoje mokėjimo tvarka nustato mokinių, kurie mokosi Viešojoje įstaigoje Pranciškonų gimnazijoje (toliau – Gimnazija), mokesčio už mokslą mokėjimo tvarką, terminus, taikomas lengvatas ir atsakomybę.

 • Pradinis ugdymas (1klasė):

  už metus

  360 €
 • Pradinis ugdymas (2-4 klasė):

  už metus

  240 €
 • 5-8, I-IVG kl.

  už metus

  100 €

Mokestį už mokslą galite pervesti į Gimnazijos sąskaitas:
AB SEB bankas                                                                                   
Atsisk. sąsk. Nr.LT587044060007878752

AB Šiaulių bankas
Atsisk. sąsk. Nr.LT817180600001700953

Mokėjimo pavedime\kvite prašome būtinai nurodyti mokinio vardą, pavardę ir kurioje klasėje mokosi.

Gimnazijos uniformų įsigijimas

1-4 kl.  mokiniams (pradinukams) uniformų tiekėjas: UAB „ELVA“,  Vilniaus 146  Šiauliai, tel. +370 655 11994, 

1-4 kl. uniformų kaina 


5-8, I-IVG kl. mokiniams uniformų tiekėjas: parduotuvė „Uniformos“, Klaipėda Rumpiškės 2, mob.tel. 8-618 14158. 

5-8 kl. uniformos kaina: švarkelis su užtrauktuku ir emblema – 32 €, polo  (bordo spalvos) marškinėliai – 12 €, kaklo movas – 5 € (neprivalomas). 

I-IVG kl. uniformos kaina: švarkas – 55-64 Eur, polo  (bordo spalvos) marškinėliai – 12 Eur, kaklo movas – 5 Eur (neprivalomas).  

SPORTINIAI DŽEMPERIAI BUS MATUOJAMI TIK 2021 M. RUGSĖJO MĖN.