Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

PAŽĮSTAME PASAULĮ SU J. A. PABRĖŽA

Viena iškiliausių XIX a. Žemaitijos asmenybių Jurgis Ambraziejus Pabrėža suvienijo Pranciškonų gimnazijos bendruomenę bendrai veiklai – visą savaitę trukęs renginių ciklas, skirtas J. A. Pabrėžos metams paminėti, išdėliojo šio kunigo, pranciškono, gydytojo, botaniko, pirmojo Lietuvos floros tyrinėtojo, švietėjo biografiją, reikšmę Kretingos kraštui, Žemaitijai ir Lietuvai taip nuosekliai kaip buvo išdėlioti augalai įžymiajame jo herbare „Dievas mato, laikas bėga, mirtis genasi, amžinybė laukia“.

1-3 klasių mokiniai J. A. Pabrėžai skyrė tris dienas. Kūrybos dieną „Esu sau žmogelis” vyko  dailyraščio konkursas, skambėjo „Margaspalvė pieva”, buvo kuriami piešiniai, lankstiniai. Per integruotas pamokas „Atradimų diena pievoje“ mokinukai išmoko atpažinti penkis pievos augalus, ieškojo pavasario ženklų, dalyvavo viktorinoje, mįslių konkurse, džiaugėsi gamtos spalvomis. Žygio dieną „Pažink pasaulį su J. A. Pabrėža“ vaikai kartu su sese Julija Lukauskaite FMSC aplankė J.A. Pabrėžos paminklą, kapą, koplyčią senosiose kapinėse. Per savaitę įgytas žinias įvertino žaidimo „Kahoot“ viktorina, kurią 1-3 klasių mokinimas vedė bibliotekininkė Sandra Drungilaitė. Anot 1 klasės mokytojos Astos Šličienės, 2 klasės mokytojos Elonos Bružienės, 3 klasės mokytojos Soteros Martusevičienės, veiklos įkvėpė vaikus tyrinėti gamtą ir geriau pažinti savo miesto istoriją.

Įdomių pamokų, skirtų J. A. Pabrėžai, vyko nuotoliniu būdu Teams platformoje vyresnių klasių mokiniams. Mokytojas Vilius Adomaitis 1, 3 ir 4 gimnazijos klasių mokiniams vedė netradicines geografijos pamokas  „Žemės rašts pagal J. Pabrėžą“. Aštuntokai dalyvavo integruotose netradicinėse pamokose „Žemaitijos augalų tyrinėtojas, rinkėjas ir apibūdintojas“ (mokytojai Lina Jucytė, Kęstutis Kaulius). Netradicinę integruotą tikybos ir lietuvių literatūros pamoką „Valančiaus fenomenas“  I gimnazijos klasėms organizavo mokytojai  Irma Šedienė, Rasa Žygaitienė, Lina Odinienė ir Antanas Šneideraitis.

7-8 klasių mokiniai buvo pakviesti į viktoriną „J. A. Pabrėža – lietuviškasis da Vinčis pranciškonas ir dar daugiau“. Mokytojos Edita Miežetienė, Audronė Raudienė, Danutė Ančerytė viktoriną padalijo į keturis turus: 1 turo klausimai buvo skirti J. A. Pabrėžos biografijai, 2 turo klausimai buvo susieti su J. A. Pabrėžos pomėgiais ir veikla, 3 turo klausimai apibūdino J. A. Pabrėžos darbų reikšmę geografijos, gamtos, biologijos mokslams, 4 turo klausimai skirti J. A. Pabrėžai kaip kunigui, pranciškonui. Geriausiai viktorinos klausimus įveikti sekėsi 6c ir 7d klasėms. Daugiausia taškų už atsakymus surinko 5e klasės mokinė Vesta Gecaitė ir 7d klasės mokinė Magdalena Brunzaitė.

Mokytojų Jolantos Simaitienės, Audriaus Janonio, vadovų Alfonso Mačėno, Sigitos Mačėnaitės, br. Gedimino Numgaudžio dėka gimnazijos internetinės svetainės bei feisbuko puslapius papuošė merginų ansamblio ir šokių studijos „Ritmas“ meninis projektas „Paslėpk mane po savo sparnais“.

„Žiūrėk, kad tavo gyvenimas būtų tylus ir ramus, nes toks Dievui patinka. Melskis kiekvienoje vietoje. Būk blaivus, išmintingas, išauklėtas, drovus ir kuklus“,- tokiais žodžiais J. A. Pabrėža pradėjo atsisveikinimo laišką savo mokiniams. Būtent šis laiškas ir tapo gimnazijos penktų klasių dailyraščio konkurso, skirto J. A. Pabrėžai, tekstu. Penktokai, stengdamiesi kuo gražiau, be klaidų nurašyti tekstą, sužinojo, kokias vertybes pripažino ir stengėsi ugdyti J. A. Pabrėža. Lietuvių kalbos mokytojos Audronė Budrienė, Birutė Šidlauskaitė ir Lina Odinienė išrinko po vieną nugalėtoją kiekvienoje klasėje. Gražiausiai tekstą parašė: Luknė Gaidjurgytė (5a), Dominyka Šimkutė (5b), Rugilė Ragažinskaitė (5c), Mangirdas Venckus (5d), Adomas Konstantinavičius (5e).

Savaitę vainikavo istorijos mokytojo Vaido Kuprelio organizuotas tradicinis renginys – XIV-oji Kretingos rajono konferencija „Laisvės kovos Lietuvoje ir Kretingos krašte”. Renginį pradėjo mokytojos Irmos Šedienės parengta literatūrinė kompozicija „Kretingos didžiavyriai”. Konferencijos dalyvius sveikino Pranciškonų gimnazijos direktorius Alvydas Virbalis OFM, Kretingos rajono savivaldybės administracijos švietimo skyriaus vedėja Asta Burbienė, Kretingos rajono švietimo centro metodininkė Eglė Survilaitė. Pranešimus skaitė Pranciškonų gimnazijos, Kretingos Jurgio Pabrėžos universitetinės gimnazijos, Salantų gimnazijos, Darbėnų gimnazijos, Kūlupėnų Motiejaus Valančiaus pagrindinės mokyklos, Kretingos Marijono Daujoto progimnazijos mokiniai. Konferencija buvo skirta Kretingos ir visos Lietuvos gerovę kūrusioms asmenybėms pažinti. Buvo skaitomi pranešimai apie Joną Karolį Chodkevičių, Jurgį Ambraziejų Pabrėžą, Motiejų Valančių, Juozapą Tiškevičių, Praną Urbonavičių, Marijoną Daujotą, Kazimierą Kontrimą.

Džiaugiamės, kad J. A. Pabrėžos atminimas yra įamžintas Kretingoje (ir mūsų gimnazija stovi jo vardu pavadintoje gatvėje). Dar džiugiau, jei šios iškilios asmenybės gyvenimas ir darbai rado vietos gimnazijos mokinių širdyse. Renginių ciklas, skirtas J. A. Pabrėžai, padėjo pažinti dalį mus supančio pasaulio ir patį J. A. Pabrėžą.


Lietuvių kalbos mokytoja L. Odinienė

Artimiausi renginiai

Renginių nerasta