Mokinių priėmimas

Būsimų mokinių, jų tėvelių (globėjų, rūpintojų) dėmesiui,

Mokinių priėmimo sąlygos 2023-2024 m.m.

Mokinių priėmimas į 2, 3, 4, 6, 7 klases neorganizuojamas.

 

 REGISTRACIJOS ANKETOS BUS PASKELBTOS 2023 M. SAUSIO 17 D.

Nuo 2023 m. sausio 17 d. Viešoji įstaiga Pranciškonų gimnazija pradeda naujų mokinių priėmimą. Popierinio prašymo raštinėje pildyti nereikia. Mokinių registracija vyksta užpildant anketą.

 

Mokestis už mokslą nuo 2023 m. rugsėjo 1 d.:

Pirmų klasių mokiniams – 600 eur mokslo metams (50 eur per mėn.)

Penktų klasių mokiniams – 240 eur mokslo metams (20 eur per mėn.)

Aštuntų, I-IIIG klasių mokiniams – 144 eur mokslo metams (12 eur per mėn.)

 

***

Į pirmas (pradinio ugdymo) klases priėmimas baigtas

***

Į penktas klases anketų pildymo laikas baigėsi 

Būsimiems 5 kl. mokiniams patikrinamieji testai vyks 2023 m. gegužės 18 d. 13 val. (trukmė: 1 testas 30 min; 10 min. pertrauka; 2 testas 30 min., kandidatai privalo turėti rašymo priemones).  Pokalbiai su būsimais 5 kl. mokiniais ir jų tėvais vyks 2023 m. gegužės 29, 30, 31 d.  Pokalbio laiką suderinsime su jumis testo dieną. Priimtų mokinių sąrašas planuojamas paskelbti 2023 m. birželio 9 d. 15 val.

***

Į 8, I-III gimnazines klases anketą galima pildyti nuo 2023 m. sausio 17 d. iki 2023 m. birželio 9 d.

Pokalbiai su kandidatais  ir jų tėvais (globėjais, rūpintojais) vyks 2023 m. birželio  19, 20 d. Su kiekvieno kandidato tėvais asmeniškai suderinsime pokalbio laiką. Pokalbyje kandidatas dalyvauja su bent vienu iš tėvų, pateikia mokymosi rezultatus, pagyrimų/ pastabų ataskaitą, lankomumo ataskaitą iš ankstesnės ugdymo įstaigos (gali būti atspausdinta iš elektroninio dienyno). Priimtų mokinių sąrašas planuojamas paskelbti 2023 m. birželio 23 d. 15 val.

Dėl papildomos informacijos galima kreiptis į gimnazijos raštinę darbo dienomis nuo 8.00 val. iki 17.00 val., penktadienį iki 15.45 val. (pietų pertrauka – 12.00-12.45 val.), arba telefonu 8 678 80 122

Dėl papildomos informacijos galima kreiptis į gimnazijos raštinę darbo dienomis nuo 8.00 val. iki 17.00 val., penktadienį iki 15.45 val. (pietų pertrauka – 12.00-12.45 val.), arba telefonu 8 678 80 122

Motyvacijos anketos

„Motyvacijos anketa“ stojantiems į 8, I-IIIG klases mokinių tėvams


Motyvacijos anketos

„Motyvacijos anketa“ būsimų pirmokų tėvams


„Motyvacijos anketa“ būsimų penktokų tėvams


„Motyvacijos anketa“ stojantiems į 8, I-IIIG klases mokinių tėvams