Mokinių priėmimas

Būsimų mokinių, jų tėvelių (globėjų, rūpintojų) dėmesiui,

Mokinių priėmimo sąlygos 2022-2023 m.m. 

REGISTRACIJOS ANKETOS BUS PASKELBTOS 2022 M. SAUSIO 18 D.

Nuo 2022 m. sausio 18 d. Viešoji įstaiga Pranciškonų gimnazija pradeda naujų mokinių priėmimą. Popierinio prašymo raštinėje pildyti nereikia. Mokinių registracija vyksta užpildant anketą.

Nuo 2022 m. rugsėjo 1 d. Viešosios įstaigos Pranciškonų gimnazijos mokiniams mokesčio už mokslą dydis:

1 klasės mokiniams:  mėnesiui – 50,00  Eur. (mokslo metams – 600,00 Eur.)

5 klasės mokiniams: mėnesiui – 20 Eur. (mokslo metams – 240 Eur.)

6-8, IG-IVG klasių mokiniams: mėnesiui – 12 Eur. (mokslo metams – 144 Eur.)

***

Į pirmas (pradinio ugdymo) klases anketos  pildymo laikas baigėsi. 

Liepos 1 d. 12 val. planuojamas susitikimas su mokytoja.  

Nuo 2022 m. rugsėjo pirmos planuojamos dvi pirmokų klasės, priimtus kandidatus į klases paskirstys administracijos atstovas.

***

Į penktas klases anketos pildymo laikas baigėsi

Būsimiems 5 kl. mokiniams patikrinamieji testai vyks 2022 m. gegužės 19 d. 13 val.  Pokalbiai su būsimais 5 kl. mokiniais ir jų tėvais vyks 2022 m. gegužės 30, 31 d, birželio 1 d.  Pokalbio laiką suderinsime su jumis testo dieną. Priimtų mokinių sąrašas planuojamas paskelbti 2022 m. birželio 3 d. 15 val.

***

Į 6-8, I-III gimnazines klases anketos pildymo laikas baigėsi  


Pokalbiai su kandidatais  ir jų tėvais (globėjais, rūpintojais) vyks 2022 m. birželio  14, 15, 16 d. Su kiekvieno kandidato tėvais asmeniškai suderinsime pokalbio laiką. Pokalbyje kandidatas dalyvauja su bent vienu iš tėvų, pateikia mokymosi rezultatus, pagyrimų/ pastabų ataskaitą, lankomumo ataskaitą iš ankstesnės ugdymo įstaigos (gali būti atspausdinta iš elektroninio dienyno). Priimtų mokinių sąrašas planuojamas paskelbti 2022 m. birželio 22 d. 15 val

Dėl papildomos informacijos galima kreiptis į gimnazijos raštinę darbo dienomis nuo 8.00 val. iki 17.00 val., penktadienį iki 15.45 val. (pietų pertrauka – 12.00-12.45 val.), arba telefonu 8 678 80 122

Motyvacijos anketos

„Motyvacijos anketa“ būsimų pirmokų tėvams


„Motyvacijos anketa“ būsimų penktokų tėvams


„Motyvacijos anketa“ stojantiems į 6-8, I-IIIG klases mokinių tėvams