Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

Integruotos tikybos ir lietuvių literatūros pamokos

Sausio, vasario mėn. IIG klasės (2 gr.) mokiniai dalyvavo integruotose tikybos ir lietuvių literatūros pamokose. Tyrinėdami temą ,,Senasis Testamentas. Kainas ir Abelis“, gimnazistai, dirbdami grupėse, ieškojo atsakymų į klausimus apie žmogaus prigimtį, jausmus, mąstė apie tai, kad Dievas sukūrė žmogų, kviesdamas išgyventi brolišką artimo meilę. Pamokoje ,,Senasis Testamentas. Dovydas ir Galijotas“ išanalizavę Biblijos pasakojimą, mokiniai skaitė, interpretavo Broniaus Krivicko eilėraštį ,,Dovydas ir Galijotas“, aiškinosi alegorijos, parabolės, simbolių prasmes ir jų sąsajas su šiandieniniu pasauliu. Pamokoje ,,Laisvės be moralės ir atsakomybės nebūna“ gimnazistai, skaitydami vienuolės Bernadetos Mališkaitės kalbą, pasakytą šių metų Sausio 13 – ąją Laisvės premijos įteikimo ceremonijoje, mąstė apie laisvę, moralę. Diskutavo, kaip svarbu rūpintis ne tik savimi, bet ir kitais, ugdytis atsakomybę, kaip svarbiausią mąstančio žmogaus vertybę, rinko istorinius faktus, kaip buvo leidžiama ,,Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronika“, suformulavo teiginius apie tiesos ir laisvo žodžio sklaidą Lietuvoje ir užsienyje.

Integruotų pamokų ciklą vedė mokytojai Antanas Šneideraitis, Virgilija Kavoliūnienė.

Artimiausi renginiai

Renginių nerasta