Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

GIMNAZIJOS ĮKŪRĖJO ANTANO DIRVELĖS OFM DIENA – GRAŽI TRADICIJA

Eil. Nr.   Priemonė  Laikas, vieta  Atsakingas  
1.  Režisieriaus Justino Lingio filmo „Mažesnysis brolis Augustinas Dirvelė“ peržiūraasmenybės pristatymas gimnazijos mokiniams.  1-3, 5-8, I-IVG klasių valandėlių metu iki balandžio 12 d.   V. Krikščiūnaitė – Buitvydė, V. Kuprelis, klasių auklėtojai. 
2.  Integruotos tikybos-istorijos pamokos „Augustinas Dirvelė – kunigas, brolis, katalikiškos gimnazijos steigėjas“.  Balandžio 13 d. 

pam. 7a klasė, 

pam. 5d klasė, 

pam. 7d klasė, 

pam. 5b klasė, 

pam. 8c klasė, 7 c klasė I gr., 

pam. 7c klasė II gr. 

 

R. Čičiūnienė, D. Ančerytė. 

 

3.  Kahoot viktorina „Tėvas Augustinas Dirvelė ir Pranciškonų gimnazija“. 

 

Balandžio 13 d. 

pamIGc I gr., 

pamIIGd II gr.  IVG 4 gr., 

pamIGd (abi grupės), 

pamIGa II gr., 

pamIIGb II gr 

A. Šneideraitis, D. Ančerytė, R. Čičiūnienė 

 

4.  Netradicinės lietuvių kalbos ir literatūros pamokos  Apie Augustiną Dirvelę OFM kitaip” . 

 

Balandžio 13 d.  

2 pamoka 6a, 8a, 8d, IG klasėse 

 

A.Budrienė, R. Gumbaragienė, B. Šidlauskaitė, RŽygaitienė, L. OdinienėI. Šedienė,V. Kavoliūnienė, L. Gadeikytė, D. Ataitė 
5.  Virtuali mokinių kūrybinių darbų paroda „Pasisveikinimas su Augustinu Dirvele OFM“ 5-7 kl. 

 

Balandžio 12d. -13d. 

 

J. BambalaitėA. Bastienė, EBuožius,V. Masiokas, E. Miežetienė, O Tijūnaitienė, A. Janonis. 

 

6.  Virtuali mokinių kūrybinių darbų paroda  „Pasivaikščiojimas su Augustinu Dirvele OFM“ IGdIGe kl. 

 

Balandžio 12d. -13d. 

 

J. BambalaitėA. BastienėE. Buožius. E. Miežetienė, O Tijūnaitienė, A. Janonis. 

 

Artimiausi renginiai

Renginių nerasta