Gimnazijos bendruomenės narių susirinkimas

2023 m. lapkričio 14 d. vakare Viešosios įstaigos Pranciškonų gimnazijos (toliau – Gimnazija) tėvų atstovybės iniciatyva vyko Gimnazijos bendruomenės narių susirinkimas. Šv. Antano r. salėje susirinko tėvų atstovai, mokinių savivaldos atstovai, Gimnazijos administracija ir kiekvienos mokytojų metodinės grupės atstovai. Darbas vyko diskusijų grupėse. Diskusijų grupės iškėlė šiuos probleminius klausimus:

1. Nauja vertinimo tvarka.

2. Pagarbaus abipusio mokinio ir mokytojo bendravimo stoka.

3. Kontroliniai darbai IIIG ir IVG klasėse.

Kiekviena diskusijų grupė skyrė laiko išgirsti, išklausyti vienas kitą ir sudaryti pasiūlymus dėl Gimnazijos veiklos tobulinimo iškeltais probleminiais klausimais.

Diskusijų grupės pateikė šiuos pasiūlymus:

1. Mokslo metus padalinti į trimestrus.

2. Netaikyti šiais mokslo metais naujos vertinimo tvarkos IVG mokiniams.

3. Atidėti vertinimo tvarkos taikymą iki 2024 m. rugsėjo 1 d.

4. Mokslo metų gale atlikti palyginamąją analizę senos ir naujos vertinimo tvarkos.

5. Išsamiai pristatyti naują vertinimo tvarką, ją taikyti tik 5-8 klasių mokiniams ir stiprinti mokytojų emocinę sveikatą.

6. Organizuoti 1 atsiskaitymą per 1 dieną.

7. Dažniau kartoti švietimą patyčių klausimais.

8. Visos bendruomenės (mokinių, tėvų, mokytojų, administracijos) laikymasis susitarimų dėl patyčių prevencijos.

9. Sukurti sistemą, kuri skatintų gerą elgesį ir prevenciją dėl patyčių.

10. Visiems bendruomenės nariams reaguoti į patyčias ir susitarti, kad visa bendruomenė netoleruoja jokių patyčių formų.

11. Modifikuoti informavimo dėžutę, kuri būtų svarbi ir saugi priemonė teikti informaciją.

12. Patyrus, pastebėjus patyčias – netylėti.

13. Skatinti tėvų ir mokytojų bendrystę.

14. Tėvų pagarba mokytojams.

15. Gyvi tėvų, mokytojų, administracijos susitikimai.

16. Organizuoti tėvų, mokinių ir mokytojų atstovų pokalbių ratą, suteikiant galimybę išsakyti savo nuomonę ir priimti susitarimus.

Diskusijų grupių pasiūlymai buvo perduoti Gimnazijos direktoriui. Dėkojame tėvų, mokinių, mokytojų ir administracijos atstovams už produktyvų darbą.

 

Gimnazijos administracijos informacija

Artimiausi renginiai

Renginių nerasta