Gerb. Pranciškonų gimnazijos bendruomene,

šiandien paskelbti Lietuvos gimnazijų rezultatai. Viešoji įstaiga Pranciškonų gimnazija išlieka Lietuvos geriausiųjų gimnazijų sąraše. Gimnazijai atiteko aukšta 11 vieta, kaip stipriausiai rengiančių mokinius VBE Lietuvoje. Už šį pasiekimą dėkoju mokiniams, mokytojams, tėvams (globėjams, rūpintojams) bei administracijos darbuotojams, kurių pastangų, motyvacijos bei komandinio darbo dėka pavyko išlaikyti aukštą rezultatą. Dėkoju MBO Lietuvos Šv. Kazimiero provincijos ministrui Evaldui Daruliui OFM už palaikymą ir nuolatinį motyvavimą, visapusiškai ugdant jauną žmogų. Dievo Žodis mus visus teįkvepia panaudoti Dievo duotus talentus Jėzaus Karalystės skelbimui, taikos ir gėrio siekiui. Dievas visus telaimina ir tesaugo.

Pagarbiai

Alvydas Virbalis OFM

Direktorius

Artimiausi renginiai

Renginių nerasta