Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

Dėl mokinių rudens atostogų

Gerbiama gimnazijos bendruomene,

spalio 22-27 dienomis per tamo.lt buvo organizuota mokytojų, tėvų ir mokinių apklausa dėl rudens mokinių atostogų laiko nustatymo. Respondentų tėvų skaičius buvo 249. 149 tėvai pasisakė, kad nebūtų ilginamos mokinių rudens atostogos. Mokinių apklausoje dalyvavo 193, iš jų 97 pasisakė prieš rudens atostogų ilginimą. Susumavus mokytojų atsakymus, kurių apklausoje dalyvavo 43, paaiškėjo, kad 25 mokytojai pasisakė už mokinių rudens atostogų prailginimą 2 dienomis.

Šis klausimas buvo svarstomas Gimnazijos taryboje spalio 27 d. Pagrindas BUP 11 punktas (https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/fbb37630ac4711eba6328c92adabc234/asr?positionInSearchResults=0&searchModelUUID=646ab322-e95f-4934-896d-de6aabacc9a4).

Sprendimas gimnazijos taryboje priimtas: 1-4 klasių mokiniai mokosi nuo lapkričio 8 d. kontaktiniu būdu, 5-8 kl. ir I-IVG kl. mokiniai mokosi nuo lapkričio 8-9 d. nuotoliniu būdu, o nuo lapkričio 10 d. kontaktiniu būdu.

Linkime visiems gerų ir džiugių atostogų!

Artimiausi renginiai

Renginių nerasta