Atvira, integruota lietuvių kalbos istorijos pamoka „Mano dienos nebūtin pasvirę“