Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

Parama

Gerbiami darbuotojai, tėveliai (globėjai, rūpintojai), draugai, alumnai,

Prašau Jūsų 2023 m. skirti 1,2% paramą nuo savo sumokėto 2022 m. Gyventojų pajamų mokesčio Viešajai įstaigai Pranciškonų gimnazijai. 

Prašymą (skirti 1,2 proc. paramai nuo savo sumokėto Gyventojų pajamų mokesčio (FR0512)) gyventojai gali pateikti elektroniniu būdu, naudojantis VMI Elektroninio deklaravimo sistemos paslaugomis adresu http://deklaravimas.vmi.lt.

Gimnazijos rekvizitai:

Paramos gavėjo identifikacijos Nr. (kodas): 300824576

Paramos gavėjo pavadinimas: Viešoji įstaiga Pranciškonų gimnazija

Paramos gavėjo sąskaitos Nr.: LT427044060007878749

Paramos gavėjo adresas: J. Pabrėžos 4, Kretinga, LT-97129

Nuoširdžiai dėkojame už Jūsų paramą! Dievas telaimina Jus ir Jūsų artimuosius.

Gimnazijos direktorius
Alvydas Virbalis OFM

2023 METŲ PARAMOS LĖŠŲ PANAUDOJIMO ATASKAITA

 

Nuoširdžiai dėkojame visiems, pasinaudojusiems teise paremti mūsų gimnaziją 1,2 % nuo sumokėto gyventojų pajamų mokesčio ir/ar paraginusiems tai padaryti savo gimines, artimuosius, draugus. Bendromis Jūsų ir mūsų pastangomis ugdymo (si) procesas kasmet tampa patrauklesnis, nuolat gerėja mokinių ugdymo (si)  ir laisvalaikio praleidimo sąlygos.

2023 m. gimnazijos paramos sąskaita pasipildė 4 498,19 Eur, iš jų:

  1. 1,2 % gyventojų pajamų mokesčio (GPM) parama – 4 148,19 Eur;
  2. Anonimiškai gauta paramos – 350,00 Eur.

Per 2023 m. paramos lėšos panaudotos, įskaitant nepanaudotą ankstesniųjų metų likutį:

Eil. Nr.

Panaudojimo paskirtis

Panaudota suma,

Eur

1.

Mokytojų pamokų užduočių pasiruošimui (padalomosios medžiagos kopijavimas, spausdinimas)

2 436,05

2.

Apmokėtos mokinių ir mokytojų kelionės išlaidos vykstant į konkursus, dalyvavimą olimpiadose

87,00

3.

Mokytojų kvalifikacijos kėlimo išlaidos

245,00

4.

Mokinių paskaitos organizavimui

420,00

5.

Ugdymo proceso organizavimui netradicinėje aplinkoje (patalpų nuomos išlaidos mokinių rekolekcijoms)

177,46

6.

Gimnazijos ugdymo sąlygų gerinimui (įsigyti ženkliukai,  ugdymo priemonės ir prenumeratos) ir kt.

1 239,38

 

Iš viso:

4 604,89