Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

2023 m. rugsėjį už geriausius rašinius įteiktos Juozo Giedraičio fondo stipendijos

Viešoji įstaiga Pranciškonų gimnazija nuo 2013 m. bendradarbiauja su Juozo Giedraičio fondo steigėjais. Šio fondo tikslas – remti patriotišką ir katalikišką švietimą skiriant lėšų Lietuvoje gyvenančių pavyzdingų moksleivių mokymuisi katalikiškose mokyklose ir gimnazijose.

Kaip ir kasmet Pranciškonų gimnazijos mokiniams, puoselėjantiems krikščioniškas ir patriotiškas vertybes, 2023 m. rugsėjo 13 d. įteiktos Juozo Giedraičio vardo Lietuvos moksleivių fondo stipendijos.

Iškilmingame renginyje dalyvavo Juozo Giedraičio fondo steigėjas, administratorius ir valdybos narys Jonas Vainius, Lietuvos laisvės kovų sąjūdžio atstovas Laimutis Purlys, Gimnazijos direktorius Alvydas Virbalis, Kretingos parapijos klebonas Paulius Saulius Bytautas OFM bei Pranciškonų gimnazijos bendruomenė – mokytojai, mokiniai ir jų tėvai.

Keturi mūsų Gimnazijos mokiniai  Tomas Valiūnas (IVGd kl.), Brigita Pilybaitė (IIIGc kl.), Amanda Indrišiūnaitė (IGc kl.), Karolina Strakšaitė (IGc kl.) gavo JGF stipendijų pažymėjimus, kuriuose pažymėta, kad Juozo Giedraičio fondo komitetas skiria jiems metinę stipendiją. Už geriausius rašinius I vieta atiteko Tomui Valiūnui, II vieta – Brigitai Pilybaitei. Mokiniams pasiruošti konkursui padėjo lietuvių kalbos ir literatūros mokytojos Irma Šedienė ir Raimonda Gumbaragienė.

JGF steigėjas, šio fondo administratorius Jonas Vainius lietuvių kalbos ir literatūros mokytojoms Irmai Šedienei, Rasai Žygaitienei, Gimnazijos direktoriaus pavaduotojai ugdymui Vaivai  Krikščiūnaitei – Buitvydei įteikė padėkas už ilgametį bendradarbiavimą puoselėjant krikščioniškas vertybes ir patriotiškumą.

Šiomis dienomis sulaukėme džiugios žinios, kad Tomo Valiūno rašinys išverstas į anglų kalbą ir spausdintas JAV- ,,Draugas News” laikraštyje (laikraščio tiražas 3 tūkst. egzempliorių).

 

 

Artimiausi renginiai

Renginių nerasta