Viešoji įstaiga pranciškonų gimnazija

K309 matematikos
   Pirmadienis Antradienis Trečiadienis Ketvirtadienis Penktadienis
 
08:00
 
8a technologijos dailė
8a 8b
Bambalaitė Jovita Bastienė Ada Buožius Egidijus
K307 istorijos K309 matematikos Dirbtuvės 2
8b lietuvių k.
8b
Odinienė Lina
K309 matematikos
8b matematika
8b
Bružienė Laima
K309 matematikos
8b biologija
8b
Kaulius Kęstutis
K309 matematikos
 
 
 
 
08:55
 
8b istorija
8b
Raudienė Audronė
K309 matematikos
8b istorija
8b
Raudienė Audronė
K309 matematikos
 
 
 
8b lietuvių k.
8b
Odinienė Lina
K309 matematikos
 
9:55
 
 
 
 
8b geografija
8b
Silickienė Liuda
K309 matematikos
8b chemija
8b
Bėrantaitė Aurelija
K309 matematikos
8b fizika
8b
Zemdliauskaitė Rasa
K309 matematikos
 
 
 
 
10:55
 
8ab gamtos modulis
8a 8b
Bėrantaitė Aurelija Černeckienė Irena Jucytė Lina Kaulius Kęstutis Švitrienė Vilma Zemdliauskaitė Rasa
K307 istorijos K309 matematikos K402 fizikos K403 chemijos K404 gamtos K405 biologijos
8b chemija
8b
Bėrantaitė Aurelija
K309 matematikos
8b lietuvių k.
8b
Odinienė Lina
K309 matematikos
8b geografija
8b
Silickienė Liuda
K309 matematikos
8b anglų k.
8b
Tutinienė Janina Zaborienė Gražina
K105 anglų k. K309 matematikos
 
12:10
 
8b lietuvių k.
8b
Odinienė Lina
K309 matematikos
8b fizinis ugdymas
8b
Valiūnienė Virginija
(12:10) K309 matematikos
8b anglų k.
8b
Tutinienė Janina Zaborienė Gražina
K105 anglų k. K309 matematikos
8b lietuvių k.
8b
Odinienė Lina
K309 matematikos
8bd voliečių k./ rusų k.
8b 8d
Cegelnikienė Aurelija Macienė Genovaitė Petrauskienė Regina
K216 tikybos K309 matematikos K401 anglų k.
 
13:10
 
8b tikyba
8b
Ančerytė Danutė Čičiūnienė Reda
K309 matematikos K316 tikybos
8b matematika
8b
Bružienė Laima
K309 matematikos
8b fizika
8b
Zemdliauskaitė Rasa
K309 matematikos
8bd voliečių k./ rusų k.
8b 8d
Cegelnikienė Aurelija Macienė Genovaitė Petrauskienė Regina
K216 tikybos K309 matematikos K401 anglų k.
8b matematika
8b
Bružienė Laima
K309 matematikos
 
14:10
 
8b matematika
8b
Bružienė Laima
K309 matematikos
8b anglų k.
8b
Tutinienė Janina Zaborienė Gražina
K105 anglų k. K309 matematikos
 
 
 
8b klasės valandėlė
8b
Bėrantaitė Aurelija
K309 matematikos
8b matematikos lietuvių k. modulis
8b
Bružienė Laima Odinienė Lina
K309 matematikos
 
15:05
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
16:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mimosa Scheduling SoftwareMimosa Scheduling Software Mimosa Scheduling Software 6.4.5 2021.11.15 16:55
APPLE 2000 - Lietuvos mokyklai