Viešoji įstaiga pranciškonų gimnazija

IIGd
   Pirmadienis Antradienis Trečiadienis Ketvirtadienis Penktadienis
 
08:00
 
G2d geografija
IIGd
Adomaitis Vilius
A103 soc. mokslų
G2d istorija
IIGd
Kuprelis Vaidas
A104 socialinių m.
G2d tikyba 2 gr./informatika 1 gr.
IIGd
Čičiūnienė Reda Slušnys Arnoldas
K216 tikybos K305 informacinių technologijų
 
 
 
G2abcd matematika
IIGa IIGb IIGc IIGd
Baltūsienė Violeta Bružienė Laima Kybartienė Dalia Petrauskienė Jolanta Verseckienė Stanislava
A205 matematikos A207 matematikos A213 matematikos A312 matematikos K208 matematikos
 
08:55
 
G2abcd matematika
IIGa IIGb IIGc IIGd
Baltūsienė Violeta Bružienė Laima Kybartienė Dalia Petrauskienė Jolanta Verseckienė Stanislava
A205 matematikos A207 matematikos A213 matematikos A312 matematikos K208 matematikos
G2abcd matematika
IIGa IIGb IIGc IIGd
Baltūsienė Violeta Bružienė Laima Kybartienė Dalia Petrauskienė Jolanta Verseckienė Stanislava
A205 matematikos A207 matematikos A213 matematikos A312 matematikos K208 matematikos
G2d I u.k. anglų
IIGd
Galinskaitė Živilė Žiubrienė Remigija
A306 anglų k. A3D
G2d muzika
IIGd
Simaitienė Jolanta
A108 muzikos
G2abcd lietuvių k.
IIGa IIGb IIGc IIGd
Gumbaragienė Raimonda Kavoliūnienė Virgilija Macienė Genovaitė Šedienė Irma Žygaitienė Rasa
A204 lietuvių k. A210 lietuvių k. A212 lietuvių k. A311 lietuvių k. K312 lietuvių k. rusų k.
 
9:55
 
G2abcd lietuvių k.
IIGa IIGb IIGc IIGd
Gumbaragienė Raimonda Kavoliūnienė Virgilija Macienė Genovaitė Šedienė Irma Žygaitienė Rasa
A204 lietuvių k. A210 lietuvių k. A212 lietuvių k. A311 lietuvių k. K312 lietuvių k. rusų k.
G2d 2 vokiečių k./ 2 rusų k.
IIGd
Arlauskienė Giedrė Cegelnikienė Aurelija
A307 prancūzų k. K101 rusų k.
G2d fizinis ugdymas
IIGd
Drąsutytė-Stanienė Lina
A301 sporto salė
G2d I u.k. anglų
IIGd
Galinskaitė Živilė Žiubrienė Remigija
A306 anglų k. A3D
G2d fizika
IIGd
Černeckienė Irena
K402 fizikos
 
10:55
 
G2abcd lietuvių k.
IIGa IIGb IIGc IIGd
Gumbaragienė Raimonda Kavoliūnienė Virgilija Macienė Genovaitė Šedienė Irma Žygaitienė Rasa
A204 lietuvių k. A210 lietuvių k. A212 lietuvių k. A311 lietuvių k. K312 lietuvių k. rusų k.
G2d chemija
IIGd
Švitrienė Vilma
K403 chemijos
G2abcd matematika
IIGa IIGb IIGc IIGd
Baltūsienė Violeta Bružienė Laima Kybartienė Dalia Petrauskienė Jolanta Verseckienė Stanislava
A205 matematikos A207 matematikos A213 matematikos A312 matematikos K208 matematikos
G2d klasės valandėlė
IIGd
Gumbaragienė Raimonda
A311 lietuvių k.
 
12:10
 
G2d istorija
IIGd
Kuprelis Vaidas
A104 socialinių m.
G2d chemija
IIGd
Švitrienė Vilma
K403 chemijos
G2d fizika
IIGd
Černeckienė Irena
K402 fizikos
G2abcd lietuvių k.
IIGa IIGb IIGc IIGd
Gumbaragienė Raimonda Kavoliūnienė Virgilija Macienė Genovaitė Šedienė Irma Žygaitienė Rasa
A204 lietuvių k. A210 lietuvių k. A212 lietuvių k. A311 lietuvių k. K312 lietuvių k. rusų k.
G2d biologija
IIGd
Jucytė Lina
K404 gamtos
 
13:10
 
G2ad technologijos dailė
IIGa IIGd
Bastienė Ada Buožius Egidijus Palilionytė Agnė
A technologijų K112 dailės Dirbtuvės 2
G2d tikyba 1 gr. /informatika 2 gr.
IIGd
Čičiūnienė Reda Slušnys Arnoldas
K216 tikybos K305 informacinių technologijų
G2abcd matematika
IIGa IIGb IIGc IIGd
Baltūsienė Violeta Bružienė Laima Kybartienė Dalia Petrauskienė Jolanta Verseckienė Stanislava
A205 matematikos A207 matematikos A213 matematikos A312 matematikos K208 matematikos
G2d fizinis ugdymas
IIGd
Drąsutytė-Stanienė Lina
A301 sporto salė
G2d pilietiškumo pagrindai
IIGd
Kuprelis Vaidas
A104 socialinių m.
 
14:10
 
G2d I u.k. anglų
IIGd
Galinskaitė Živilė Žiubrienė Remigija
A306 anglų k. A3D
G2d ekonomika
IIGd
Būgienė Inga
A101 ekonomikos matematikos
G2d 2 vokiečių k./ 2 rusų k.
IIGd
Arlauskienė Giedrė Cegelnikienė Aurelija
A307 prancūzų k. K101 rusų k.
 
 
 
 
15:05
 
///// ///// ///// ///// /////
 
16:00
 
Mimosa Scheduling SoftwareMimosa Scheduling Software Mimosa Scheduling Software 6.4.5 2022.12.01 15:15
APPLE 2000 - Lietuvos mokyklai