Viešoji įstaiga pranciškonų gimnazija

IIGb
   Pirmadienis Antradienis Trečiadienis Ketvirtadienis Penktadienis
 
08:00
 
G2b 2 vokiečių k./ 2 rusų k./2 prancūzų k.
IIGb
Arlauskienė Giedrė Macienė Genovaitė Razmienė Alma
A307 prancūzų k. K104 lietuvių k. K312 lietuvių k. rusų k.
G2b I u.k. anglų k.
IIGb
Galinskaitė Živilė Žiubrienė Remigija
A306 anglų k. A3D
G2b istorija
IIGb
Norvaišienė Regina
A100 istorijos
G2b fizika
IIGb
Černeckienė Irena
K402 fizikos
G2abcd matematika
IIGa IIGb IIGc IIGd
Baltūsienė Violeta Bružienė Laima Kybartienė Dalia Petrauskienė Jolanta Verseckienė Stanislava
A205 matematikos A207 matematikos A213 matematikos A312 matematikos K208 matematikos
 
08:55
 
G2abcd matematika
IIGa IIGb IIGc IIGd
Baltūsienė Violeta Bružienė Laima Kybartienė Dalia Petrauskienė Jolanta Verseckienė Stanislava
A205 matematikos A207 matematikos A213 matematikos A312 matematikos K208 matematikos
G2abcd matematika
IIGa IIGb IIGc IIGd
Baltūsienė Violeta Bružienė Laima Kybartienė Dalia Petrauskienė Jolanta Verseckienė Stanislava
A205 matematikos A207 matematikos A213 matematikos A312 matematikos K208 matematikos
G2b muzika
IIGb
Simaitienė Jolanta
A108 muzikos
G2b I u.k. anglų k.
IIGb
Galinskaitė Živilė Žiubrienė Remigija
A306 anglų k. A3D
G2abcd lietuvių k.
IIGa IIGb IIGc IIGd
Gumbaragienė Raimonda Kavoliūnienė Virgilija Macienė Genovaitė Šedienė Irma Žygaitienė Rasa
A204 lietuvių k. A210 lietuvių k. A212 lietuvių k. A311 lietuvių k. K312 lietuvių k. rusų k.
 
9:55
 
G2abcd lietuvių k.
IIGa IIGb IIGc IIGd
Gumbaragienė Raimonda Kavoliūnienė Virgilija Macienė Genovaitė Šedienė Irma Žygaitienė Rasa
A204 lietuvių k. A210 lietuvių k. A212 lietuvių k. A311 lietuvių k. K312 lietuvių k. rusų k.
G2b tikyba
IIGb
Čičiūnienė Reda Mackevičienė Toma
A209 tikybos K216 tikybos
G2b chemija
IIGb
Švitrienė Vilma
K403 chemijos
G2b 2 vokiečių k./ 2 rusų k./2 prancūzų k.
IIGb
Arlauskienė Giedrė Macienė Genovaitė Razmienė Alma
A307 prancūzų k. K104 lietuvių k. K312 lietuvių k. rusų k.
G2b fizinis ugdymas
IIGb
Žiubrys Rolandas
(9:55) K106 Sporto salė (a)
 
10:55
 
G2abcd lietuvių k.
IIGa IIGb IIGc IIGd
Gumbaragienė Raimonda Kavoliūnienė Virgilija Macienė Genovaitė Šedienė Irma Žygaitienė Rasa
A204 lietuvių k. A210 lietuvių k. A212 lietuvių k. A311 lietuvių k. K312 lietuvių k. rusų k.
G2b biologija
IIGb
Kaulius Kęstutis
K405 biologijos
G2abcd matematika
IIGa IIGb IIGc IIGd
Baltūsienė Violeta Bružienė Laima Kybartienė Dalia Petrauskienė Jolanta Verseckienė Stanislava
A205 matematikos A207 matematikos A213 matematikos A312 matematikos K208 matematikos
G2b chemija
IIGb
Švitrienė Vilma
K403 chemijos
 
12:10
 
G2b informatika
IIGb
Mackevičius Vaidas Slušnys Arnoldas
K304 informacinių technologijų K305 informacinių technologijų
G2b istorija
IIGb
Norvaišienė Regina
A100 istorijos
G2b I u.k. anglų k.
IIGb
Galinskaitė Živilė Žiubrienė Remigija
A306 anglų k. A3D
G2abcd lietuvių k.
IIGa IIGb IIGc IIGd
Gumbaragienė Raimonda Kavoliūnienė Virgilija Macienė Genovaitė Šedienė Irma Žygaitienė Rasa
A204 lietuvių k. A210 lietuvių k. A212 lietuvių k. A311 lietuvių k. K312 lietuvių k. rusų k.
G2b fizika
IIGb
Černeckienė Irena
K402 fizikos
 
13:10
 
G2b fizinis ugdymas
IIGb
Žiubrys Rolandas
(13:10) A301 sporto salė
G2bc dailė technologijos
IIGb IIGc
Bambalaitė Jovita Bastienė Ada Buožius Egidijus
A technologijų K112 dailės Dirbtuvės 2
G2abcd matematika
IIGa IIGb IIGc IIGd
Baltūsienė Violeta Bružienė Laima Kybartienė Dalia Petrauskienė Jolanta Verseckienė Stanislava
A205 matematikos A207 matematikos A213 matematikos A312 matematikos K208 matematikos
G2b ekonomika
IIGb
Būgienė Inga
A101 ekonomikos matematikos
 
 
 
 
14:10
 
G2b pilietiškumo pagrindai
IIGb
Norvaišienė Regina
A100 istorijos
G2b geografija
IIGb
Adomaitis Vilius
A103 soc. mokslų
G2b klasės valandėlė
IIGb
Macienė Genovaitė
K312 lietuvių k. rusų k.
 
 
 
 
15:05
 
///// ///// ///// ///// /////
 
16:00
 
Mimosa Scheduling SoftwareMimosa Scheduling Software Mimosa Scheduling Software 6.4.5 2022.12.01 15:15
APPLE 2000 - Lietuvos mokyklai