Viešoji įstaiga pranciškonų gimnazija

IIGa
   Pirmadienis Antradienis Trečiadienis Ketvirtadienis Penktadienis
 
08:00
 
G2a informacinės techn. 2 gr./tikyba 1 gr.
IIGa
Ančerytė Danutė Mackevičius Vaidas
K304 informacinių technologijų K316 tikybos
G2a I u.k. anglų k.
IIGa
Zaborienė Gražina Žiubrienė Remigija
A306 anglų k. A313 anglų k.
G2abcd matematika
IIGa IIGb IIGc IIGd
Baltūsienė Violeta Bružienė Laima Kybartienė Dalia Petrauskienė Jolanta Verseckienė Stanislava
A205 matematikos
G2a chemija
IIGa
Bėrantaitė Aurelija
A302 chemijos
G2a geografija
IIGa
Adomaitis Vilius
A103 soc. mokslų
 
08:55
 
G2a 2 vokiečių k./ 2 rusų k.
IIGa
Arlauskienė Giedrė Macienė Genovaitė
A307 prancūzų k. K312 lietuvių k. rusų k.
G2abcd lietuvių k.
IIGa IIGb IIGc IIGd
Budrienė Audronė Kavoliūnienė Virgilija Odinienė Lina Šedienė Irma Žygaitienė Rasa
A204 lietuvių k.
G2a fizika
IIGa
Černeckienė Irena
K402 fizikos
G2a I u.k. anglų k.
IIGa
Zaborienė Gražina Žiubrienė Remigija
A306 anglų k. A313 anglų k.
 
9:55
 
G2a klasės valandėlė
IIGa
Žiubrienė Roberta
K310 istorijos
G2a informacinės techn. 1 gr./tikyba 2 gr.
IIGa
Mackevičienė Toma Slušnys Arnoldas
A209 tikybos K305 informacinių technologijų
G2a istorija
IIGa
Kuprelis Vaidas
A104 socialinių m.
G2abcd lietuvių k.
IIGa IIGb IIGc IIGd
Budrienė Audronė Kavoliūnienė Virgilija Odinienė Lina Šedienė Irma Žygaitienė Rasa
A204 lietuvių k.
G2ad dailė technologijos
IIGa IIGd
Bambalaitė Jovita Bastienė Ada Buožius Egidijus
A technologijų K112 dailės Dirbtuvės 2
 
10:55
 
G2abcd matematika
IIGa IIGb IIGc IIGd
Baltūsienė Violeta Bružienė Laima Kybartienė Dalia Petrauskienė Jolanta Verseckienė Stanislava
A205 matematikos
G2abcd matematika
IIGa IIGb IIGc IIGd
Baltūsienė Violeta Bružienė Laima Kybartienė Dalia Petrauskienė Jolanta Verseckienė Stanislava
A205 matematikos
G2a fizika
IIGa
Černeckienė Irena
K402 fizikos
 
12:10
 
G2a chemija
IIGa
Bėrantaitė Aurelija
A302 chemijos
G2a 2 vokiečių k./ 2 rusų k.
IIGa
Arlauskienė Giedrė Macienė Genovaitė
A307 prancūzų k. K312 lietuvių k. rusų k.
G2abcd lietuvių k.
IIGa IIGb IIGc IIGd
Budrienė Audronė Kavoliūnienė Virgilija Odinienė Lina Šedienė Irma Žygaitienė Rasa
A204 lietuvių k.
G2abcd matematika
IIGa IIGb IIGc IIGd
Baltūsienė Violeta Bružienė Laima Kybartienė Dalia Petrauskienė Jolanta Verseckienė Stanislava
A205 matematikos
G2abcd lietuvių k.
IIGa IIGb IIGc IIGd
Budrienė Audronė Kavoliūnienė Virgilija Odinienė Lina Šedienė Irma Žygaitienė Rasa
A204 lietuvių k.
 
13:10
 
G2a biologija
IIGa
Kaulius Kęstutis
K405 biologijos
G2a pilietiškumo pagrindai
IIGa
Kuprelis Vaidas
A104 socialinių m.
G2a fizinis ugdymas
IIGa
Valiūnienė Virginija
(13:10) K106 Sporto salė (b)
G2a muzika
IIGa
Simaitienė Jolanta
A108 muzikos
G2a fizinis ugdymas
IIGa
Valiūnienė Virginija
(13:10) A301 sporto salė
 
14:10
 
G2a istorija
IIGa
Kuprelis Vaidas
A104 socialinių m.
 
 
 
G2a ekonomika
IIGa
Būgienė Inga
A101 ekonomikos matematikos
G2a I u.k. anglų k.
IIGa
Zaborienė Gražina Žiubrienė Remigija
A306 anglų k. A313 anglų k.
 
 
 
 
15:05
 
///// ///// ///// ///// /////
 
16:00
 
Mimosa Scheduling SoftwareMimosa Scheduling Software Mimosa Scheduling Software 7.1.3 2024.02.01 08:42
APPLE 2000 - Lietuvos mokyklai