Viešoji įstaiga pranciškonų gimnazija

IGd
   Pirmadienis Antradienis Trečiadienis Ketvirtadienis Penktadienis
 
08:00
 
G1d fizinis ugdymas
IGd
Drąsutytė-Stanienė Lina
(08:00) A301 sporto salė
G1d klasės valandėlė
IGd
Gumbaragienė Raimonda
A311 lietuvių k.
G1d tikyba 1 gr. /informatika 2 gr.
IGd
Čičiūnienė Reda Slušnys Arnoldas
A209 tikybos K305 informacinių technologijų
G1d I u.k. anglų
IGd
Galinskaitė Živilė Žiubrienė Remigija
A306 anglų k. A3D
G1abcd matematika
IGa IGb IGc IGd
Baltūsienė Violeta Bružienė Laima Kybartienė Dalia Petrauskienė Jolanta Verseckienė Stanislava
A205 matematikos A207 matematikos A213 matematikos A302 chemijos A312 matematikos
 
08:55
 
G1abcd matematika
IGa IGb IGc IGd
Baltūsienė Violeta Bružienė Laima Kybartienė Dalia Petrauskienė Jolanta Verseckienė Stanislava
A205 matematikos A207 matematikos A213 matematikos A302 chemijos A312 matematikos
G1abcd matematika
IGa IGb IGc IGd
Baltūsienė Violeta Bružienė Laima Kybartienė Dalia Petrauskienė Jolanta Verseckienė Stanislava
A205 matematikos A207 matematikos A213 matematikos A302 chemijos A312 matematikos
G1d 2 vokiečių k./ 2 rusų k.
IGd
Arlauskienė Giedrė Cegelnikienė Aurelija
A307 prancūzų k.
G1d tikyba 2 gr./informatika 1 gr.
IGd
Čičiūnienė Reda Slušnys Arnoldas
A209 tikybos K305 informacinių technologijų
G1abcd lietuvių k.
IGa IGb IGc IGd
Gumbaragienė Raimonda Kavoliūnienė Virgilija Macienė Genovaitė Šedienė Irma Žygaitienė Rasa
A204 lietuvių k. A210 lietuvių k. A212 lietuvių k. A311 lietuvių k.
 
9:55
 
G1abcd lietuvių k.
IGa IGb IGc IGd
Gumbaragienė Raimonda Kavoliūnienė Virgilija Macienė Genovaitė Šedienė Irma Žygaitienė Rasa
A204 lietuvių k. A210 lietuvių k. A212 lietuvių k. A311 lietuvių k.
G1d fizika
IGd
Černeckienė Irena
K402 fizikos
G1d muzika
IGd
Simaitienė Jolanta
A108 muzikos
G1d dailė
IGd
Liaudanskaitė Liudmila
A108 muzikos
G1d biologija
IGd
Jucytė Lina
K404 gamtos
 
10:55
 
G1abcd lietuvių k.
IGa IGb IGc IGd
Gumbaragienė Raimonda Kavoliūnienė Virgilija Macienė Genovaitė Šedienė Irma Žygaitienė Rasa
A204 lietuvių k. A210 lietuvių k. A212 lietuvių k. A311 lietuvių k.
G1d istorija
IGd
Kuprelis Vaidas
A104 socialinių m.
G1abcd matematika
IGa IGb IGc IGd
Baltūsienė Violeta Bružienė Laima Kybartienė Dalia Petrauskienė Jolanta Verseckienė Stanislava
A205 matematikos A207 matematikos A213 matematikos A302 chemijos A312 matematikos
G1d chemija
IGd
Švitrienė Vilma
K403 chemijos
 
12:10
 
G1d biologija
IGd
Jucytė Lina
K404 gamtos
G1d istorija
IGd
Kuprelis Vaidas
A104 socialinių m.
G1d I u.k. anglų
IGd
Galinskaitė Živilė Žiubrienė Remigija
A306 anglų k. A3D
G1abcd lietuvių k.
IGa IGb IGc IGd
Gumbaragienė Raimonda Kavoliūnienė Virgilija Macienė Genovaitė Šedienė Irma Žygaitienė Rasa
A204 lietuvių k. A210 lietuvių k. A212 lietuvių k. A311 lietuvių k.
G1d geografija
IGd
Adomaitis Vilius
A103 soc. mokslų
 
13:10
 
G1d chemija
IGd
Švitrienė Vilma
K403 chemijos
G1d 2 vokiečių k./ 2 rusų k.
IGd
Arlauskienė Giedrė Cegelnikienė Aurelija
A307 prancūzų k.
G1d fizinis ugdymas
IGd
Drąsutytė-Stanienė Lina
 
 
 
G1d pilietiškumo pagrindai
IGd
Kuprelis Vaidas
A104 socialinių m.
 
14:10
 
G1d geografija
IGd
Adomaitis Vilius
A103 soc. mokslų
G1d I u.k. anglų
IGd
Galinskaitė Živilė Žiubrienė Remigija
A306 anglų k. A3D
G1d technologijos
IGd
Bastienė Ada Buožius Egidijus
A technologijų Dirbtuvės 2
 
 
 
G1d fizika
IGd
Černeckienė Irena
K402 fizikos
 
15:05
 
///// ///// ///// ///// /////
 
16:00
 
Mimosa Scheduling SoftwareMimosa Scheduling Software Mimosa Scheduling Software 6.4.5 2021.11.15 16:55
APPLE 2000 - Lietuvos mokyklai