Viešoji įstaiga pranciškonų gimnazija

IGc
   Pirmadienis Antradienis Trečiadienis Ketvirtadienis Penktadienis
 
08:00
 
G1c chemija
IGc
Švitrienė Vilma
K403 chemijos
G1abcd lietuvių k.
IGa IGb IGc IGd
Budrienė Audronė Kavoliūnienė Virgilija Odinienė Lina Šedienė Irma Žygaitienė Rasa
A204 lietuvių k.
G1c technologijos
IGc
Bambalaitė Jovita Buožius Egidijus
A keramikos Dirbtuvės 2
G1c fizika
IGc
Zemdliauskaitė Rasa
K206 vokiečių
G1c fizinis ugdymas
IGc
Drąsutytė-Stanienė Lina
A301 sporto salė
 
08:55
 
G1abcd matematika
IGa IGb IGc IGd
Bružienė Laima Būgienė Inga Kybartienė Dalia Meilienė Vilma Petrauskienė Jolanta
A101 ekonomikos matematikos
G1c biologija
IGc
Kaulius Kęstutis
K405 biologijos
G1cd rusų k./vokiečių k.
IGc IGd
Arlauskienė Giedrė Cegelnikienė Aurelija Macienė Genovaitė
A307 prancūzų k. K101 rusų k. K312 lietuvių k. rusų k.
G1abcd lietuvių k.
IGa IGb IGc IGd
Budrienė Audronė Kavoliūnienė Virgilija Odinienė Lina Šedienė Irma Žygaitienė Rasa
A204 lietuvių k.
 
9:55
 
G1abcd lietuvių k.
IGa IGb IGc IGd
Budrienė Audronė Kavoliūnienė Virgilija Odinienė Lina Šedienė Irma Žygaitienė Rasa
A204 lietuvių k.
G1cd rusų k./vokiečių k.
IGc IGd
Arlauskienė Giedrė Cegelnikienė Aurelija Macienė Genovaitė
A307 prancūzų k. K101 rusų k. K312 lietuvių k. rusų k.
G1c biologija
IGc
Kaulius Kęstutis
K405 biologijos
G1c I u.k. anglų k.
IGc
Galinskaitė Živilė Tutinienė Janina
A309 anglų k. A3D
G1abcd matematika
IGa IGb IGc IGd
Bružienė Laima Būgienė Inga Kybartienė Dalia Meilienė Vilma Petrauskienė Jolanta
A101 ekonomikos matematikos
 
10:55
 
G1c chemija
IGc
Švitrienė Vilma
K403 chemijos
G1c fizinis ugdymas
IGc
Drąsutytė-Stanienė Lina
A301 sporto salė
G1abcd matematika
IGa IGb IGc IGd
Bružienė Laima Būgienė Inga Kybartienė Dalia Meilienė Vilma Petrauskienė Jolanta
A101 ekonomikos matematikos
G1c tikyba 2 gr. informatika 1 gr.
IGc
Čičiūnienė Reda Mackevičius Vaidas
K216 tikybos K305 informacinių technologijų
 
12:10
 
G1c geografija
IGc
Adomaitis Vilius
A103 soc. mokslų
G1c I u.k. anglų k.
IGc
Galinskaitė Živilė Tutinienė Janina
A309 anglų k. A3D
G1c dailė
IGc
Bambalaitė Jovita
K112 dailės
G1abcd lietuvių k.
IGa IGb IGc IGd
Budrienė Audronė Kavoliūnienė Virgilija Odinienė Lina Šedienė Irma Žygaitienė Rasa
A204 lietuvių k.
G1c geografija
IGc
Adomaitis Vilius
A103 soc. mokslų
 
13:10
 
G1c fizika
IGc
Zemdliauskaitė Rasa
K206 vokiečių
G1abcd matematika
IGa IGb IGc IGd
Bružienė Laima Būgienė Inga Kybartienė Dalia Meilienė Vilma Petrauskienė Jolanta
A101 ekonomikos matematikos
G1c istorija
IGc
Raudienė Audronė
K307 istorijos
G1c klasės valandėlė
IGc
Narvydė Silva
A302 chemijos
G1c pilietiškumo pagrindai
IGc
Raudienė Audronė
K307 istorijos
 
14:10
 
G1c istorija
IGc
Raudienė Audronė
K307 istorijos
G1abcd matematika
IGa IGb IGc IGd
Bružienė Laima Būgienė Inga Kybartienė Dalia Meilienė Vilma Petrauskienė Jolanta
A101 ekonomikos matematikos
G1c I u.k. anglų k.
IGc
Galinskaitė Živilė Tutinienė Janina
A309 anglų k. A3D
G1c tikyba 1 gr. informatika 2 gr.
IGc
Mackevičienė Toma Miežetienė Edita
A209 tikybos K304 informacinių technologijų
G1c muzika
IGc
Simaitienė Jolanta
A108 muzikos
 
15:05
 
///// ///// ///// ///// /////
 
16:00
 
Mimosa Scheduling SoftwareMimosa Scheduling Software Mimosa Scheduling Software 7.1.3 2024.02.01 08:42
APPLE 2000 - Lietuvos mokyklai