Viešoji įstaiga pranciškonų gimnazija

IGc
   Pirmadienis Antradienis Trečiadienis Ketvirtadienis Penktadienis
 
08:00
 
G1c istorija
IGc
Norvaišienė Regina
A100 istorijos
G1c biologija
IGc
Jucytė Lina
K404 gamtos
G1c dailė
IGc
Bastienė Ada
K112 dailės
G1c muzika
IGc
Simaitienė Jolanta
A108 muzikos
G1c 2 vokiečių k./ 2 rusų k.
IGc
Cegelnikienė Aurelija Jankuvienė Rūta
K101 rusų k.
 
08:55
 
G1c klasės valandėlė
IGc
Žiubrienė Roberta
A302 chemijos
G1abcd lietuvių k.
IGa IGb IGc IGd
Gumbaragienė Raimonda Kavoliūnienė Virgilija Odinienė Lina Šedienė Irma Žygaitienė Rasa
A204 lietuvių k. A210 lietuvių k. A212 lietuvių k. A311 lietuvių k. K207 lietuvių
G1abcd matematika
IGa IGb IGc IGd
Baltūsienė Violeta Bružienė Laima Kybartienė Dalia Petrauskienė Jolanta Verseckienė Stanislava
A205 matematikos A207 matematikos A213 matematikos A312 matematikos K208 matematikos
G1c chemija
IGc
Bėrantaitė Aurelija
A302 chemijos
G1c I u.k. anglų k.
IGc
Tutinienė Janina Žiubrienė Remigija
A306 anglų k. A309 anglų k.
 
9:55
 
G1c geografija
IGc
Adomaitis Vilius
A103 soc. mokslų
G1c technologijos
IGc
Bastienė Ada Buožius Egidijus
A technologijų Dirbtuvės 2
G1c fizika
IGc
Černeckienė Irena
K402 fizikos
G1abcd lietuvių k.
IGa IGb IGc IGd
Gumbaragienė Raimonda Kavoliūnienė Virgilija Odinienė Lina Šedienė Irma Žygaitienė Rasa
A204 lietuvių k. A210 lietuvių k. A212 lietuvių k. A311 lietuvių k. K207 lietuvių
G1c informatika
IGc
Mackevičius Vaidas Miežetienė Edita
K304 informacinių technologijų K305 informacinių technologijų
 
10:55
 
G1abcd matematika
IGa IGb IGc IGd
Baltūsienė Violeta Bružienė Laima Kybartienė Dalia Petrauskienė Jolanta Verseckienė Stanislava
A205 matematikos A207 matematikos A213 matematikos A312 matematikos K208 matematikos
G1abcd matematika
IGa IGb IGc IGd
Baltūsienė Violeta Bružienė Laima Kybartienė Dalia Petrauskienė Jolanta Verseckienė Stanislava
A205 matematikos A207 matematikos A213 matematikos A312 matematikos K208 matematikos
G1c I u.k. anglų k.
IGc
Tutinienė Janina Žiubrienė Remigija
A306 anglų k. A309 anglų k.
G1c fizika
IGc
Černeckienė Irena
K402 fizikos
 
12:10
 
G1c 2 vokiečių k./ 2 rusų k.
IGc
Cegelnikienė Aurelija Jankuvienė Rūta
K101 rusų k.
G1c I u.k. anglų k.
IGc
Tutinienė Janina Žiubrienė Remigija
A306 anglų k. A309 anglų k.
G1abcd lietuvių k.
IGa IGb IGc IGd
Gumbaragienė Raimonda Kavoliūnienė Virgilija Odinienė Lina Šedienė Irma Žygaitienė Rasa
A204 lietuvių k. A210 lietuvių k. A212 lietuvių k. A311 lietuvių k. K207 lietuvių
G1abcd matematika
IGa IGb IGc IGd
Baltūsienė Violeta Bružienė Laima Kybartienė Dalia Petrauskienė Jolanta Verseckienė Stanislava
A205 matematikos A207 matematikos A213 matematikos A312 matematikos K208 matematikos
G1abcd lietuvių k.
IGa IGb IGc IGd
Gumbaragienė Raimonda Kavoliūnienė Virgilija Odinienė Lina Šedienė Irma Žygaitienė Rasa
A204 lietuvių k. A210 lietuvių k. A212 lietuvių k. A311 lietuvių k. K207 lietuvių
 
13:10
 
G1c biologija
IGc
Jucytė Lina
K404 gamtos
G1c istorija
IGc
Norvaišienė Regina
A100 istorijos
G1c geografija
IGc
Adomaitis Vilius
A103 soc. mokslų
G1c fizinis ugdymas
IGc
Žiubrys Rolandas
K106 Sporto salė (b)
G1c pilietiškumo pagrindai
IGc
Norvaišienė Regina
A100 istorijos
 
14:10
 
G1c chemija
IGc
Bėrantaitė Aurelija
A302 chemijos
G1c tikyba
IGc
Ančerytė Danutė Mackevičienė Toma
A209 tikybos K316 tikybos
G1c fizinis ugdymas
IGc
Žiubrys Rolandas
K106 Sporto salė (b)
 
 
 
 
 
 
 
15:05
 
///// ///// ///// ///// /////
 
16:00
 
Mimosa Scheduling SoftwareMimosa Scheduling Software Mimosa Scheduling Software 6.4.5 2022.12.01 15:15
APPLE 2000 - Lietuvos mokyklai