Viešoji įstaiga pranciškonų gimnazija

IGc
   Pirmadienis Antradienis Trečiadienis Ketvirtadienis Penktadienis
 
08:00
 
 
 
 
G1c I u.k. anglų k.
IGc
Galinskaitė Živilė Tutinienė Janina
A309 anglų k. A3D
G1c chemija
IGc
Švitrienė Vilma
K403 chemijos
 
 
 
G1abcd matematika
IGa IGb IGc IGd
Baltūsienė Violeta Bružienė Laima Kybartienė Dalia Petrauskienė Jolanta Verseckienė Stanislava
A205 matematikos A207 matematikos A213 matematikos A302 chemijos A312 matematikos
 
08:55
 
G1abcd matematika
IGa IGb IGc IGd
Baltūsienė Violeta Bružienė Laima Kybartienė Dalia Petrauskienė Jolanta Verseckienė Stanislava
A205 matematikos A207 matematikos A213 matematikos A302 chemijos A312 matematikos
G1abcd matematika
IGa IGb IGc IGd
Baltūsienė Violeta Bružienė Laima Kybartienė Dalia Petrauskienė Jolanta Verseckienė Stanislava
A205 matematikos A207 matematikos A213 matematikos A302 chemijos A312 matematikos
G1c tikyba 1 gr. /informatika 2 gr.
IGc
Slušnys Arnoldas Šneideraitis Antanas
A209 tikybos K305 informacinių technologijų
G1c chemija
IGc
Švitrienė Vilma
K403 chemijos
G1abcd lietuvių k.
IGa IGb IGc IGd
Gumbaragienė Raimonda Kavoliūnienė Virgilija Macienė Genovaitė Šedienė Irma Žygaitienė Rasa
A204 lietuvių k. A210 lietuvių k. A212 lietuvių k. A311 lietuvių k.
 
9:55
 
G1abcd lietuvių k.
IGa IGb IGc IGd
Gumbaragienė Raimonda Kavoliūnienė Virgilija Macienė Genovaitė Šedienė Irma Žygaitienė Rasa
A204 lietuvių k. A210 lietuvių k. A212 lietuvių k. A311 lietuvių k.
G1c technologijos
IGc
Bambalaitė Jovita Buožius Egidijus
A keramikos Dirbtuvės 2
G1c pilietiškumo pagrindai
IGc
Norvaišienė Regina
A100 istorijos
G1c I u.k. anglų k.
IGc
Galinskaitė Živilė Tutinienė Janina
A309 anglų k. A3D
G1c fizika
IGc
Černeckienė Irena
K402 fizikos
 
10:55
 
G1abcd lietuvių k.
IGa IGb IGc IGd
Gumbaragienė Raimonda Kavoliūnienė Virgilija Macienė Genovaitė Šedienė Irma Žygaitienė Rasa
A204 lietuvių k. A210 lietuvių k. A212 lietuvių k. A311 lietuvių k.
G1c biologija
IGc
Kaulius Kęstutis
K405 biologijos
G1abcd matematika
IGa IGb IGc IGd
Baltūsienė Violeta Bružienė Laima Kybartienė Dalia Petrauskienė Jolanta Verseckienė Stanislava
A205 matematikos A207 matematikos A213 matematikos A302 chemijos A312 matematikos
G1c geografija
IGc
Adomaitis Vilius
A103 soc. mokslų
 
12:10
 
G1c geografija
IGc
Adomaitis Vilius
A103 soc. mokslų
G1c muzika
IGc
Simaitienė Jolanta
A108 muzikos
G1c 2 vokiečių k./ 2 rusų k.
IGc
Cegelnikienė Aurelija Petrauskienė Regina
A214 anglų k.
G1abcd lietuvių k.
IGa IGb IGc IGd
Gumbaragienė Raimonda Kavoliūnienė Virgilija Macienė Genovaitė Šedienė Irma Žygaitienė Rasa
A204 lietuvių k. A210 lietuvių k. A212 lietuvių k. A311 lietuvių k.
G1c tikyba 2 gr./informatika 1 gr.
IGc
Čičiūnienė Reda Mackevičius Vaidas
A307 prancūzų k. K305 informacinių technologijų
 
13:10
 
G1c I u.k. anglų k.
IGc
Galinskaitė Živilė Tutinienė Janina
A309 anglų k. A3D
G1c fizinis ugdymas
IGc
Urbonas Arūnas
G1c istorija
IGc
Norvaišienė Regina
A100 istorijos
G1c fizika
IGc
Černeckienė Irena
K402 fizikos
G1c 2 vokiečių k./ 2 rusų k.
IGc
Cegelnikienė Aurelija Petrauskienė Regina
A214 anglų k.
 
14:10
 
G1c klasės valandėlė
IGc
Petrauskienė Jolanta
A302 chemijos
G1c istorija
IGc
Norvaišienė Regina
A100 istorijos
G1c dailė
IGc
Liaudanskaitė Liudmila
K112 dailės
G1c fizinis ugdymas
IGc
Urbonas Arūnas
(14:10) A301 sporto salė
G1c biologija
IGc
Kaulius Kęstutis
K405 biologijos
 
15:05
 
///// ///// ///// ///// /////
 
16:00
 
Mimosa Scheduling SoftwareMimosa Scheduling Software Mimosa Scheduling Software 6.4.5 2021.11.15 16:55
APPLE 2000 - Lietuvos mokyklai