Viešoji įstaiga pranciškonų gimnazija

IGb
   Pirmadienis Antradienis Trečiadienis Ketvirtadienis Penktadienis
 
08:00
 
 
 
 
G1bd voliečių k./ rusų k.
IGb IGd
Arlauskienė Giedrė Cegelnikienė Aurelija Macienė Genovaitė
A307 prancūzų k. K101 rusų k. K312 lietuvių k. rusų k.
 
 
 
G1b klasės valandėlė
IGb
Žiubrienė Roberta
A100 istorijos
G1b anglų k.
IGb
Tutinienė Janina Zaborienė Gražina
A309 anglų k. A313 anglų k.
 
08:55
 
G1b anglų k.
IGb
Tutinienė Janina Zaborienė Gražina
A309 anglų k. A313 anglų k.
G1abcd lietuvių k.
IGa IGb IGc IGd
Gumbaragienė Raimonda Kavoliūnienė Virgilija Odinienė Lina Šedienė Irma Žygaitienė Rasa
A204 lietuvių k. A210 lietuvių k. A212 lietuvių k. A311 lietuvių k. K207 lietuvių
G1abcd matematika
IGa IGb IGc IGd
Baltūsienė Violeta Bružienė Laima Kybartienė Dalia Petrauskienė Jolanta Verseckienė Stanislava
A205 matematikos A207 matematikos A213 matematikos A312 matematikos K208 matematikos
G1b fizika
IGb
Černeckienė Irena
K402 fizikos
G1b dailė
IGb
Bambalaitė Jovita
K112 dailės
 
9:55
 
G1b fizinis ugdymas
IGb
Valiūnienė Virginija
A301 sporto salė
G1b istorija
IGb
Kuprelis Vaidas
A104 socialinių m.
G1b biologija
IGb
Kaulius Kęstutis
K405 biologijos
G1abcd lietuvių k.
IGa IGb IGc IGd
Gumbaragienė Raimonda Kavoliūnienė Virgilija Odinienė Lina Šedienė Irma Žygaitienė Rasa
A204 lietuvių k. A210 lietuvių k. A212 lietuvių k. A311 lietuvių k. K207 lietuvių
G1b tikyba
IGb
Ančerytė Danutė Čičiūnienė Reda
K216 tikybos K316 tikybos
 
10:55
 
G1abcd matematika
IGa IGb IGc IGd
Baltūsienė Violeta Bružienė Laima Kybartienė Dalia Petrauskienė Jolanta Verseckienė Stanislava
A205 matematikos A207 matematikos A213 matematikos A312 matematikos K208 matematikos
G1abcd matematika
IGa IGb IGc IGd
Baltūsienė Violeta Bružienė Laima Kybartienė Dalia Petrauskienė Jolanta Verseckienė Stanislava
A205 matematikos A207 matematikos A213 matematikos A312 matematikos K208 matematikos
G1b istorija
IGb
Kuprelis Vaidas
A104 socialinių m.
G1b geografija
IGb
Adomaitis Vilius
A103 soc. mokslų
 
12:10
 
G1b geografija
IGb
Adomaitis Vilius
A103 soc. mokslų
G1b chemija
IGb
Bėrantaitė Aurelija
A302 chemijos
G1abcd lietuvių k.
IGa IGb IGc IGd
Gumbaragienė Raimonda Kavoliūnienė Virgilija Odinienė Lina Šedienė Irma Žygaitienė Rasa
A204 lietuvių k. A210 lietuvių k. A212 lietuvių k. A311 lietuvių k. K207 lietuvių
G1abcd matematika
IGa IGb IGc IGd
Baltūsienė Violeta Bružienė Laima Kybartienė Dalia Petrauskienė Jolanta Verseckienė Stanislava
A205 matematikos A207 matematikos A213 matematikos A312 matematikos K208 matematikos
G1abcd lietuvių k.
IGa IGb IGc IGd
Gumbaragienė Raimonda Kavoliūnienė Virgilija Odinienė Lina Šedienė Irma Žygaitienė Rasa
A204 lietuvių k. A210 lietuvių k. A212 lietuvių k. A311 lietuvių k. K207 lietuvių
 
13:10
 
G1b chemija
IGb
Bėrantaitė Aurelija
A302 chemijos
G1b fizinis ugdymas
IGb
Valiūnienė Virginija
A301 sporto salė
G1b fizika
IGb
Černeckienė Irena
K402 fizikos
G1bd voliečių k./ rusų k.
IGb IGd
Arlauskienė Giedrė Cegelnikienė Aurelija Macienė Genovaitė
A307 prancūzų k. K101 rusų k. K312 lietuvių k. rusų k.
G1b muzika
IGb
Simaitienė Jolanta
A108 muzikos
 
14:10
 
G1b pilietiškumo pagrindai
IGb
Kuprelis Vaidas
A104 socialinių m.
G1b anglų k.
IGb
Tutinienė Janina Zaborienė Gražina
A309 anglų k. A313 anglų k.
G1b technologijos
IGb
Bambalaitė Jovita Buožius Egidijus
A keramikos Dirbtuvės 2
G1b informatika
IGb
Miežetienė Edita Slušnys Arnoldas
K304 informacinių technologijų K305 informacinių technologijų
G1b biologija
IGb
Kaulius Kęstutis
K405 biologijos
 
15:05
 
///// ///// ///// ///// /////
 
16:00
 
Mimosa Scheduling SoftwareMimosa Scheduling Software Mimosa Scheduling Software 6.4.5 2022.11.23 15:06
APPLE 2000 - Lietuvos mokyklai