Viešoji įstaiga pranciškonų gimnazija

IGb
   Pirmadienis Antradienis Trečiadienis Ketvirtadienis Penktadienis
 
08:00
 
G1b 2 vokiečių k./ 2 rusų k./2 prancūzų k.
IGb
Arlauskienė Giedrė Macienė Genovaitė Razmienė Alma
A205 matematikos A307 prancūzų k. K312 lietuvių k. rusų k.
G1b klasės valandėlė
IGb
Macienė Genovaitė
K312 lietuvių k. rusų k.
G1b fizika
IGb
Zemdliauskaitė Rasa
(08:00) K404 gamtos
G1b fizinis ugdymas
IGb
Žiubrys Rolandas
A301 sporto salė
G1abcd matematika
IGa IGb IGc IGd
Baltūsienė Violeta Bružienė Laima Kybartienė Dalia Petrauskienė Jolanta Verseckienė Stanislava
A205 matematikos A207 matematikos A213 matematikos A312 matematikos K208 matematikos
 
08:55
 
G1abcd matematika
IGa IGb IGc IGd
Baltūsienė Violeta Bružienė Laima Kybartienė Dalia Petrauskienė Jolanta Verseckienė Stanislava
A205 matematikos A207 matematikos A213 matematikos A312 matematikos K208 matematikos
G1abcd matematika
IGa IGb IGc IGd
Baltūsienė Violeta Bružienė Laima Kybartienė Dalia Petrauskienė Jolanta Verseckienė Stanislava
A205 matematikos A207 matematikos A213 matematikos A312 matematikos K208 matematikos
G1b biologija
IGb
Kaulius Kęstutis
K405 biologijos
G1b I u.k. anglų k.
IGb
Galinskaitė Živilė Žiubrienė Remigija
A306 anglų k. A3D
G1abcd lietuvių k.
IGa IGb IGc IGd
Gumbaragienė Raimonda Kavoliūnienė Virgilija Macienė Genovaitė Šedienė Irma Žygaitienė Rasa
A204 lietuvių k. A210 lietuvių k. A212 lietuvių k. A311 lietuvių k. K312 lietuvių k. rusų k.
 
9:55
 
G1abcd lietuvių k.
IGa IGb IGc IGd
Gumbaragienė Raimonda Kavoliūnienė Virgilija Macienė Genovaitė Šedienė Irma Žygaitienė Rasa
A204 lietuvių k. A210 lietuvių k. A212 lietuvių k. A311 lietuvių k. K312 lietuvių k. rusų k.
G1b istorija
IGb
Norvaišienė Regina
A100 istorijos
G1b chemija
IGb
Švitrienė Vilma
K403 chemijos
G1b chemija
IGb
Švitrienė Vilma
K403 chemijos
G1b geografija
IGb
Adomaitis Vilius
A103 soc. mokslų
 
10:55
 
G1abcd lietuvių k.
IGa IGb IGc IGd
Gumbaragienė Raimonda Kavoliūnienė Virgilija Macienė Genovaitė Šedienė Irma Žygaitienė Rasa
A204 lietuvių k. A210 lietuvių k. A212 lietuvių k. A311 lietuvių k. K312 lietuvių k. rusų k.
G1b geografija
IGb
Adomaitis Vilius
A103 soc. mokslų
G1abcd matematika
IGa IGb IGc IGd
Baltūsienė Violeta Bružienė Laima Kybartienė Dalia Petrauskienė Jolanta Verseckienė Stanislava
A205 matematikos A207 matematikos A213 matematikos A312 matematikos K208 matematikos
G1b I u.k. anglų k.
IGb
Galinskaitė Živilė Žiubrienė Remigija
A306 anglų k. A3D
 
12:10
 
G1b fizika
IGb
Zemdliauskaitė Rasa
(12:10) K308 gamtos
G1b I u.k. anglų k.
IGb
Galinskaitė Živilė Žiubrienė Remigija
A306 anglų k. A3D
G1b 2 vokiečių k./ 2 rusų k./2 prancūzų k.
IGb
Arlauskienė Giedrė Macienė Genovaitė Razmienė Alma
A205 matematikos A307 prancūzų k. K312 lietuvių k. rusų k.
G1abcd lietuvių k.
IGa IGb IGc IGd
Gumbaragienė Raimonda Kavoliūnienė Virgilija Macienė Genovaitė Šedienė Irma Žygaitienė Rasa
A204 lietuvių k. A210 lietuvių k. A212 lietuvių k. A311 lietuvių k. K312 lietuvių k. rusų k.
G1b biologija
IGb
Kaulius Kęstutis
K405 biologijos
 
13:10
 
G1b istorija
IGb
Norvaišienė Regina
A100 istorijos
G1b technologijos
IGb
Bastienė Ada Masiokas Vismantas
A technologijų Dirbtuvės 1
G1b dailė
IGb
Liaudanskaitė Liudmila
K112 dailės
G1b tikyba 1 gr. /informatika 2 gr.
IGb
Slušnys Arnoldas Šneideraitis Antanas
A209 tikybos K305 informacinių technologijų
G1b pilietiškumo pagrindai
IGb
Norvaišienė Regina
A100 istorijos
 
14:10
 
G1b fizinis ugdymas
IGb
Žiubrys Rolandas
A301 sporto salė
G1b muzika
IGb
Simaitienė Jolanta
A108 muzikos
G1b tikyba 2 gr.
IGb
Čičiūnienė Reda
K216 tikybos
G1b informatika 1 gr.
IGb
Mackevičius Vaidas
K305 informacinių technologijų
 
15:05
 
///// ///// ///// ///// /////
 
16:00
 
Mimosa Scheduling SoftwareMimosa Scheduling Software Mimosa Scheduling Software 6.4.5 2022.03.03 15:18
APPLE 2000 - Lietuvos mokyklai