Viešoji įstaiga pranciškonų gimnazija

IGa
   Pirmadienis Antradienis Trečiadienis Ketvirtadienis Penktadienis
 
08:00
 
G1a I u.k. anglų k.
IGa
Domarkienė Vilma Žiubrienė Remigija
A214 anglų k. A306 anglų k.
G1abcd lietuvių k.
IGa IGb IGc IGd
Budrienė Audronė Kavoliūnienė Virgilija Odinienė Lina Šedienė Irma Žygaitienė Rasa
A204 lietuvių k.
G1a fizinis ugdymas
IGa
Drąsutytė-Stanienė Lina
A301 sporto salė
G1ab rusų k./vokiečių k.
IGa IGb
Arlauskienė Giedrė Cegelnikienė Aurelija Macienė Genovaitė
A307 prancūzų k. K101 rusų k. K312 lietuvių k. rusų k.
G1a tikyba 2 gr. informatika 1 gr.
IGa
Ančerytė Danutė Mackevičius Vaidas
K305 informacinių technologijų K316 tikybos
 
08:55
 
G1abcd matematika
IGa IGb IGc IGd
Bružienė Laima Būgienė Inga Kybartienė Dalia Meilienė Vilma Petrauskienė Jolanta
A101 ekonomikos matematikos
G1a tikyba 1 gr. informatika 2 gr.
IGa
Ančerytė Danutė Miežetienė Edita
K304 informacinių technologijų K316 tikybos
G1a fizika
IGa
Černeckienė Irena
K402 fizikos
G1a fizinis ugdymas
IGa
Drąsutytė-Stanienė Lina
A301 sporto salė
G1abcd lietuvių k.
IGa IGb IGc IGd
Budrienė Audronė Kavoliūnienė Virgilija Odinienė Lina Šedienė Irma Žygaitienė Rasa
A204 lietuvių k.
 
9:55
 
G1abcd lietuvių k.
IGa IGb IGc IGd
Budrienė Audronė Kavoliūnienė Virgilija Odinienė Lina Šedienė Irma Žygaitienė Rasa
A204 lietuvių k.
G1a biologija
IGa
Jucytė Lina
K404 gamtos
G1a istorija
IGa
Raudienė Audronė
K307 istorijos
G1a fizika
IGa
Černeckienė Irena
K402 fizikos
G1abcd matematika
IGa IGb IGc IGd
Bružienė Laima Būgienė Inga Kybartienė Dalia Meilienė Vilma Petrauskienė Jolanta
A101 ekonomikos matematikos
 
10:55
 
G1ab rusų k./vokiečių k.
IGa IGb
Arlauskienė Giedrė Cegelnikienė Aurelija Macienė Genovaitė
A307 prancūzų k. K101 rusų k. K312 lietuvių k. rusų k.
G1a geografija
IGa
Adomaitis Vilius
A103 soc. mokslų
G1abcd matematika
IGa IGb IGc IGd
Bružienė Laima Būgienė Inga Kybartienė Dalia Meilienė Vilma Petrauskienė Jolanta
A101 ekonomikos matematikos
G1a I u.k. anglų k.
IGa
Domarkienė Vilma Žiubrienė Remigija
A214 anglų k. A306 anglų k.
 
12:10
 
G1a istorija
IGa
Raudienė Audronė
K307 istorijos
G1a chemija
IGa
Švitrienė Vilma
K403 chemijos
G1a I u.k. anglų k.
IGa
Domarkienė Vilma Žiubrienė Remigija
A214 anglų k. A306 anglų k.
G1abcd lietuvių k.
IGa IGb IGc IGd
Budrienė Audronė Kavoliūnienė Virgilija Odinienė Lina Šedienė Irma Žygaitienė Rasa
A204 lietuvių k.
G1a biologija
IGa
Jucytė Lina
K404 gamtos
 
13:10
 
G1a geografija
IGa
Adomaitis Vilius
A103 soc. mokslų
G1abcd matematika
IGa IGb IGc IGd
Bružienė Laima Būgienė Inga Kybartienė Dalia Meilienė Vilma Petrauskienė Jolanta
A101 ekonomikos matematikos
G1a klasės valandėlė
IGa
Narvydė Silva
A302 chemijos
G1a pilietiškumo pagrindai
IGa
Raudienė Audronė
K307 istorijos
G1a chemija
IGa
Švitrienė Vilma
K403 chemijos
 
14:10
 
G1a technologijos
IGa
Bastienė Ada Buožius Egidijus
A technologijų Dirbtuvės 2
G1abcd matematika
IGa IGb IGc IGd
Bružienė Laima Būgienė Inga Kybartienė Dalia Meilienė Vilma Petrauskienė Jolanta
A101 ekonomikos matematikos
G1a technologijos
IGa
Bastienė Ada Buožius Egidijus
A technologijų Dirbtuvės 2
G1a muzika
IGa
Simaitienė Jolanta
A108 muzikos
G1a dailė
IGa
Bastienė Ada
K112 dailės
 
15:05
 
///// ///// ///// ///// /////
 
16:00
 
Mimosa Scheduling SoftwareMimosa Scheduling Software Mimosa Scheduling Software 7.1.3 2024.02.01 08:42
APPLE 2000 - Lietuvos mokyklai