Viešoji įstaiga pranciškonų gimnazija

IGa
   Pirmadienis Antradienis Trečiadienis Ketvirtadienis Penktadienis
 
08:00
 
G1a I u.k. anglų k.
IGa
Zaborienė Gražina Žiubrienė Remigija
A306 anglų k. A313 anglų k.
G1a biologija
IGa
Kaulius Kęstutis
K405 biologijos
G1a muzika
IGa
Simaitienė Jolanta
A108 muzikos
G1a chemija
IGa
Bėrantaitė Aurelija
A302 chemijos
G1a pilietiškumo pagrindai
IGa
Kuprelis Vaidas
A104 socialinių m.
 
08:55
 
G1a 2 vokiečių k./ 2 rusų k.
IGa
Arlauskienė Giedrė Macienė Genovaitė
A307 prancūzų k. K312 lietuvių k. rusų k.
G1abcd lietuvių k.
IGa IGb IGc IGd
Gumbaragienė Raimonda Kavoliūnienė Virgilija Odinienė Lina Šedienė Irma Žygaitienė Rasa
A204 lietuvių k. A210 lietuvių k. A212 lietuvių k. A311 lietuvių k. K207 lietuvių
G1abcd matematika
IGa IGb IGc IGd
Baltūsienė Violeta Bružienė Laima Kybartienė Dalia Petrauskienė Jolanta Verseckienė Stanislava
A205 matematikos A207 matematikos A213 matematikos A312 matematikos K208 matematikos
G1a informatika 1 gr./tikyba 2 gr.
IGa
Ančerytė Danutė Slušnys Arnoldas
K305 informacinių technologijų K316 tikybos
G1a fizika
IGa
Černeckienė Irena
K402 fizikos
 
9:55
 
G1a istorija
IGa
Kuprelis Vaidas
A104 socialinių m.
G1a I u.k. anglų k.
IGa
Zaborienė Gražina Žiubrienė Remigija
A306 anglų k. A313 anglų k.
G1a geografija
IGa
Adomaitis Vilius
A103 soc. mokslų
G1abcd lietuvių k.
IGa IGb IGc IGd
Gumbaragienė Raimonda Kavoliūnienė Virgilija Odinienė Lina Šedienė Irma Žygaitienė Rasa
A204 lietuvių k. A210 lietuvių k. A212 lietuvių k. A311 lietuvių k. K207 lietuvių
G1a dailė
IGa
Bambalaitė Jovita
K112 dailės
 
10:55
 
G1abcd matematika
IGa IGb IGc IGd
Baltūsienė Violeta Bružienė Laima Kybartienė Dalia Petrauskienė Jolanta Verseckienė Stanislava
A205 matematikos A207 matematikos A213 matematikos A312 matematikos K208 matematikos
G1abcd matematika
IGa IGb IGc IGd
Baltūsienė Violeta Bružienė Laima Kybartienė Dalia Petrauskienė Jolanta Verseckienė Stanislava
A205 matematikos A207 matematikos A213 matematikos A312 matematikos K208 matematikos
G1a fizika
IGa
Černeckienė Irena
K402 fizikos
G1a I u.k. anglų k.
IGa
Zaborienė Gražina Žiubrienė Remigija
A306 anglų k. A313 anglų k.
 
12:10
 
G1a chemija
IGa
Bėrantaitė Aurelija
A302 chemijos
G1a 2 vokiečių k./ 2 rusų k.
IGa
Arlauskienė Giedrė Macienė Genovaitė
A307 prancūzų k. K312 lietuvių k. rusų k.
G1abcd lietuvių k.
IGa IGb IGc IGd
Gumbaragienė Raimonda Kavoliūnienė Virgilija Odinienė Lina Šedienė Irma Žygaitienė Rasa
A204 lietuvių k. A210 lietuvių k. A212 lietuvių k. A311 lietuvių k. K207 lietuvių
G1abcd matematika
IGa IGb IGc IGd
Baltūsienė Violeta Bružienė Laima Kybartienė Dalia Petrauskienė Jolanta Verseckienė Stanislava
A205 matematikos A207 matematikos A213 matematikos A312 matematikos K208 matematikos
G1abcd lietuvių k.
IGa IGb IGc IGd
Gumbaragienė Raimonda Kavoliūnienė Virgilija Odinienė Lina Šedienė Irma Žygaitienė Rasa
A204 lietuvių k. A210 lietuvių k. A212 lietuvių k. A311 lietuvių k. K207 lietuvių
 
13:10
 
G1a geografija
IGa
Adomaitis Vilius
A103 soc. mokslų
G1a istorija
IGa
Kuprelis Vaidas
A104 socialinių m.
G1a biologija
IGa
Kaulius Kęstutis
K405 biologijos
G1a klasės valandėlė
IGa
Žiubrienė Roberta
A302 chemijos
G1a informatika 2 gr./tikyba 1 gr.
IGa
Ančerytė Danutė Miežetienė Edita
K304 informacinių technologijų K316 tikybos
 
14:10
 
G1a fizinis ugdymas
IGa
Valiūnienė Virginija
A301 sporto salė
G1a fizinis ugdymas
IGa
Valiūnienė Virginija
A301 sporto salė
 
 
 
 
 
 
G1a technologijos
IGa
Bastienė Ada Buožius Egidijus
A technologijų Dirbtuvės 2
 
15:05
 
///// ///// ///// ///// /////
 
16:00
 
Mimosa Scheduling SoftwareMimosa Scheduling Software Mimosa Scheduling Software 6.4.5 2022.12.01 15:15
APPLE 2000 - Lietuvos mokyklai