Viešoji įstaiga pranciškonų gimnazija

Būgienė Inga
   Pirmadienis Antradienis Trečiadienis Ketvirtadienis Penktadienis
 
08:00
 
 
 
 
G3 verslas ir vadyba
Būgienė Inga
A101 ekonomikos matematikos
G3 verslas ir vadyba
Būgienė Inga
A101 ekonomikos matematikos
G3 matematika A 3 gr.
Būgienė Inga
A101 ekonomikos matematikos
G4 nestandartiniai uždaviniai 1 gr.
Būgienė Inga
A101 ekonomikos matematikos
 
08:55
 
 
 
 
6e matematika
6e
Būgienė Inga
A101 ekonomikos matematikos
G2c ekonomika
IIGc
Būgienė Inga
A101 ekonomikos matematikos
G3 matematika A 3 gr.
Būgienė Inga
A101 ekonomikos matematikos
 
9:55
 
 
 
 
G3 matematikos modulis 3 gr.
Būgienė Inga
A101 ekonomikos matematikos
G4 matematika A 1 gr.
Būgienė Inga
A101 ekonomikos matematikos
G4 matematika A 1 gr.
Būgienė Inga
A101 ekonomikos matematikos
6e matematika
6e
Būgienė Inga
A101 ekonomikos matematikos
 
10:55
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
G4 matematika A 1 gr.
Būgienė Inga
A101 ekonomikos matematikos
 
12:10
 
G3 matematika A 3 gr.
Būgienė Inga
A101 ekonomikos matematikos
G4 matematikos modulis 1 gr.
Būgienė Inga
A101 ekonomikos matematikos
G3 matematika A 3 gr.
Būgienė Inga
A101 ekonomikos matematikos
 
 
 
6e klasės valandėlė
6e
Būgienė Inga
A101 ekonomikos matematikos
 
13:10
 
G4 matematika A 1 gr.
Būgienė Inga
A101 ekonomikos matematikos
G2a ekonomika
IIGa
Būgienė Inga
A101 ekonomikos matematikos
6e matematika
6e
Būgienė Inga
A101 ekonomikos matematikos
G2b ekonomika
IIGb
Būgienė Inga
A101 ekonomikos matematikos
 
 
 
 
14:10
 
6e matematika
6e
Būgienė Inga
A101 ekonomikos matematikos
///// G2d ekonomika
IIGd
Būgienė Inga
A101 ekonomikos matematikos
6e matematikos lietuvių k. modulis
6e
Ataitė Daiva Būgienė Inga
A101 ekonomikos matematikos K104 lietuvių k.
 
 
 
 
15:05
 
 
 
 
 
 
 
G4 verslas ir vadyba
Būgienė Inga
A101 ekonomikos matematikos
G4 verslas ir vadyba
Būgienė Inga
A101 ekonomikos matematikos
 
 
 
 
16:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mimosa Scheduling SoftwareMimosa Scheduling Software Mimosa Scheduling Software 6.4.5 2022.12.01 15:15
APPLE 2000 - Lietuvos mokyklai