Viešoji įstaiga pranciškonų gimnazija

Ančerytė Danutė
   Pirmadienis Antradienis Trečiadienis Ketvirtadienis Penktadienis
 
08:00
 
8c anglų k. 2 gr./tikyba 1 gr.
8c
Ančerytė Danutė Žiubrienė Remigija
K104 lietuvių k. K316 tikybos
8a anglų k. 1 gr./tikyba 2 gr.
8a
Ančerytė Danutė Zaborienė Gražina
K307 istorijos K316 tikybos
/////  
 
 
7a tikyba 2 gr./informatika 1 gr.
7a
Ančerytė Danutė Miežetienė Edita
K205 geografijos K304 informacinių technologijų
 
08:55
 
6e tikyba 1 gr./informacinės techn. 2 gr.
6e
Ančerytė Danutė Mackevičius Vaidas
K206 vokiečių K304 informacinių technologijų
6d tikyba 1 gr./informacinės techn. 2 gr.
6d
Ančerytė Danutė Slušnys Arnoldas
K305 informacinių technologijų K311 anglų k.
6e klasės valandėlė
6e
Ančerytė Danutė
K206 vokiečių
6e tikyba 2 gr./informacinės techn. 1 gr.
6e
Ančerytė Danutė Mackevičius Vaidas
K206 vokiečių K305 informacinių technologijų
 
9:55
 
G4 tikyba 4 gr.
Ančerytė Danutė
A209 tikybos
8a anglų k. 2 gr./tikyba 1 gr.
8a
Ančerytė Danutė Žiubrienė Remigija
K307 istorijos K316 tikybos
6c tikyba 1 gr./informacinės techn. 2 gr.
6c
Ančerytė Danutė Miežetienė Edita
K207 lietuvių K304 informacinių technologijų
6a anglų k. 2 gr./tikyba 1 gr.
6a
Ančerytė Danutė Uljanova Martyna
K101 rusų k. K316 tikybos
 
10:55
 
8d anglų 2 gr./tikyba 1 gr.
8d
Ančerytė Danutė Paulauskienė Kristina
K316 tikybos K401 anglų k.
G3 tikyba 3 gr.
Ančerytė Danutė
A209 tikybos
7c tikyba 1 gr./informacinės techn. 2 gr.
7c
Ančerytė Danutė Miežetienė Edita
K304 informacinių technologijų K312 lietuvių k. rusų k.
G2b tikyba
IIGb
Ančerytė Danutė Šneideraitis Antanas
A104 socialinių m. A209 tikybos
 
12:10
 
7a tikyba 1 gr. /informatika 2 gr.
7a
Ančerytė Danutė Mackevičius Vaidas
K205 geografijos K304 informacinių technologijų
8c anglų k. 1 gr./tikyba 2 gr.
8c
Ančerytė Danutė Tutinienė Janina
K104 lietuvių k. K316 tikybos
6b tikyba 1 gr. /informatika 2 gr.
6b
Ančerytė Danutė Miežetienė Edita
K208 matematikos K304 informacinių technologijų
7e tikyba 1 gr./informacinės techn. 2 gr.
7e
Ančerytė Danutė Miežetienė Edita
K304 informacinių technologijų K308 gamtos
 
13:10
 
8b tikyba
8b
Ančerytė Danutė Čičiūnienė Reda
K309 matematikos K316 tikybos
 
 
 
 
 
 
7d tikyba 1 gr./informacinės techn. 2 gr.
7d
Ančerytė Danutė Miežetienė Edita
K304 informacinių technologijų K310 istorijos
 
14:10
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7b tikyba 1 gr. /informatika 2 gr.
7b
Ančerytė Danutė Miežetienė Edita
K304 informacinių technologijų K306 matematikos
 
15:05
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
16:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mimosa Scheduling SoftwareMimosa Scheduling Software Mimosa Scheduling Software 6.4.5 2021.11.15 16:55
APPLE 2000 - Lietuvos mokyklai