Viešoji įstaiga pranciškonų gimnazija

A309 anglų k.
   Pirmadienis Antradienis Trečiadienis Ketvirtadienis Penktadienis
 
08:00
 
G2c anglų k.
IIGc
Domarkienė Vilma Tutinienė Janina
A214 anglų k. A309 anglų k.
G1c I u.k. anglų k.
IGc
Galinskaitė Živilė Tutinienė Janina
A309 anglų k. A3D
 
 
 
 
 
 
G3 biologija B
Novikienė Rima
A309 anglų k.
 
08:55
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
G2c anglų k.
IIGc
Domarkienė Vilma Tutinienė Janina
A214 anglų k. A309 anglų k.
G2c prancūzų k./ rusų k.
IIGc
Cegelnikienė Aurelija Razmienė Alma
A307 prancūzų k. A309 anglų k.
 
9:55
 
G3 I u.k. anglų 4 gr.
Tutinienė Janina
A309 anglų k.
G2c anglų k. 2 gr./tikyba 1 gr.
IIGc
Šneideraitis Antanas Tutinienė Janina
A209 tikybos A309 anglų k.
 
 
 
G1c I u.k. anglų k.
IGc
Galinskaitė Živilė Tutinienė Janina
A309 anglų k. A3D
G3 I u.k. anglų k. modulis 4 gr.
Tutinienė Janina
A309 anglų k.
 
10:55
 
G4 I u.k. anglų 3 gr.
Tutinienė Janina
A309 anglų k.
G4 I u.k. anglų 3 gr.
Tutinienė Janina
A309 anglų k.
 
 
 
G4 I u.k. anglų 3 gr.
Tutinienė Janina
A309 anglų k.
 
 
 
 
12:10
 
G2c prancūzų k./ rusų k.
IIGc
Cegelnikienė Aurelija Razmienė Alma
A307 prancūzų k. A309 anglų k.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
13:10
 
G1c I u.k. anglų k.
IGc
Galinskaitė Živilė Tutinienė Janina
A309 anglų k. A3D
G3 I u.k. anglų 4 gr.
Tutinienė Janina
A309 anglų k.
G4 I u.k. anglų k. modulis 3 gr.
Tutinienė Janina
A309 anglų k.
G3 I u.k. anglų 4 gr.
Tutinienė Janina
A309 anglų k.
 
 
 
 
14:10
 
 
 
 
G3 biologija B
Novikienė Rima
A309 anglų k.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15:05
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
16:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mimosa Scheduling SoftwareMimosa Scheduling Software Mimosa Scheduling Software 6.4.5 2021.11.15 16:55
APPLE 2000 - Lietuvos mokyklai