Viešoji įstaiga pranciškonų gimnazija

A101 ekonomikos matematikos
   Pirmadienis Antradienis Trečiadienis Ketvirtadienis Penktadienis
 
08:00
 
 
 
 
G3 verslas ir vadyba
Būgienė Inga
A101 ekonomikos matematikos
G3 verslas ir vadyba
Būgienė Inga
A101 ekonomikos matematikos
G3 matematika A 3 gr.
Būgienė Inga
A101 ekonomikos matematikos
G4 nestandartiniai uždaviniai 1 gr.
Būgienė Inga
A101 ekonomikos matematikos
 
08:55
 
 
 
 
6e matematika
6e
Būgienė Inga
A101 ekonomikos matematikos
G2c ekonomika
IIGc
Būgienė Inga
A101 ekonomikos matematikos
G3 matematika A 3 gr.
Būgienė Inga
A101 ekonomikos matematikos
 
9:55
 
 
 
 
G3 matematikos modulis 3 gr.
Būgienė Inga
A101 ekonomikos matematikos
G4 matematika A 1 gr.
Būgienė Inga
A101 ekonomikos matematikos
G4 matematika A 1 gr.
Būgienė Inga
A101 ekonomikos matematikos
6e matematika
6e
Būgienė Inga
A101 ekonomikos matematikos
 
10:55
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
G4 matematika A 1 gr.
Būgienė Inga
A101 ekonomikos matematikos
 
12:10
 
G3 matematika A 3 gr.
Būgienė Inga
A101 ekonomikos matematikos
G4 matematikos modulis 1 gr.
Būgienė Inga
A101 ekonomikos matematikos
G3 matematika A 3 gr.
Būgienė Inga
A101 ekonomikos matematikos
 
 
 
6e klasės valandėlė
6e
Būgienė Inga
A101 ekonomikos matematikos
 
13:10
 
G4 matematika A 1 gr.
Būgienė Inga
A101 ekonomikos matematikos
G2a ekonomika
IIGa
Būgienė Inga
A101 ekonomikos matematikos
6e matematika
6e
Būgienė Inga
A101 ekonomikos matematikos
G2b ekonomika
IIGb
Būgienė Inga
A101 ekonomikos matematikos
 
 
 
 
14:10
 
6e matematika
6e
Būgienė Inga
A101 ekonomikos matematikos
 
 
 
G2d ekonomika
IIGd
Būgienė Inga
A101 ekonomikos matematikos
6e matematikos lietuvių k. modulis
6e
Ataitė Daiva Būgienė Inga
A101 ekonomikos matematikos K104 lietuvių k.
 
 
 
 
15:05
 
 
 
 
 
 
 
G4 verslas ir vadyba
Būgienė Inga
A101 ekonomikos matematikos
G4 verslas ir vadyba
Būgienė Inga
A101 ekonomikos matematikos
 
 
 
 
16:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mimosa Scheduling SoftwareMimosa Scheduling Software Mimosa Scheduling Software 6.4.5 2022.12.01 15:15
APPLE 2000 - Lietuvos mokyklai