Viešoji įstaiga pranciškonų gimnazija

A101 ekonomikos matematikos
   Pirmadienis Antradienis Trečiadienis Ketvirtadienis Penktadienis
 
08:00
 
G2b ekonomika
IIGb
Būgienė Inga
A101 ekonomikos matematikos
G2b pilietiškumo pagrindai
A101 ekonomikos matematikos
IIGb
Raudienė Audronė
G2c ekonomika
IIGc
Būgienė Inga
A101 ekonomikos matematikos
 
 
 
 
 
 
 
08:55
 
G2a ekonomika
IIGa
Būgienė Inga
A101 ekonomikos matematikos
 
 
 
G2abcde matematika
IIGa IIGb IIGc IIGd IIGe
Baltūsienė Violeta Bružienė Laima Būgienė Inga Kybartienė Dalia Meilienė Vilma Verseckienė Stanislava
A101 ekonomikos matematikos A205 matematikos A207 matematikos
 
 
 
 
 
 
 
9:55
 
 
 
 
 
 
 
G3 matematika A 1 gr.
Būgienė Inga
A101 ekonomikos matematikos
G3 matematika A 1 gr.
Būgienė Inga
A101 ekonomikos matematikos
G2abcde matematika
IIGa IIGb IIGc IIGd IIGe
Baltūsienė Violeta Bružienė Laima Būgienė Inga Kybartienė Dalia Meilienė Vilma Verseckienė Stanislava
A101 ekonomikos matematikos A205 matematikos A207 matematikos
 
10:55
 
G2abcde matematika
IIGa IIGb IIGc IIGd IIGe
Baltūsienė Violeta Bružienė Laima Būgienė Inga Kybartienė Dalia Meilienė Vilma Verseckienė Stanislava
A101 ekonomikos matematikos A205 matematikos A207 matematikos
G2abcde matematika
IIGa IIGb IIGc IIGd IIGe
Baltūsienė Violeta Bružienė Laima Būgienė Inga Kybartienė Dalia Meilienė Vilma Verseckienė Stanislava
A101 ekonomikos matematikos A205 matematikos A207 matematikos
 
 
 
G3 matematika A 1 gr.
Būgienė Inga
A101 ekonomikos matematikos
 
12:10
 
 
 
 
G3 matematikos modulis 1 gr.
Būgienė Inga
A101 ekonomikos matematikos
 
 
 
G2abcde matematika
IIGa IIGb IIGc IIGd IIGe
Baltūsienė Violeta Bružienė Laima Būgienė Inga Kybartienė Dalia Meilienė Vilma Verseckienė Stanislava
A101 ekonomikos matematikos A205 matematikos A207 matematikos
 
 
 
 
13:10
 
G3 matematika A 1 gr.
Būgienė Inga
A101 ekonomikos matematikos
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
14:10
 
 
 
 
G2d ekonomika
IIGd
Būgienė Inga
A101 ekonomikos matematikos
 
 
 
G2e ekonomika
IIGe
Būgienė Inga
A101 ekonomikos matematikos
G4 verslas ir vadyba
Būgienė Inga
A101 ekonomikos matematikos
 
15:05
 
 
 
 
G4 verslas ir vadyba
Būgienė Inga
A101 ekonomikos matematikos
G3 verslas ir vadyba
Būgienė Inga
A101 ekonomikos matematikos
G3 verslas ir vadyba
Būgienė Inga
A101 ekonomikos matematikos
 
 
 
 
16:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mimosa Scheduling SoftwareMimosa Scheduling Software Mimosa Scheduling Software 6.4.5 2021.11.15 16:55
APPLE 2000 - Lietuvos mokyklai