Viešoji įstaiga pranciškonų gimnazija

8c
   Pirmadienis Antradienis Trečiadienis Ketvirtadienis Penktadienis
 
08:00
 
8c matematika
8c
Petrauskienė Jolanta
K208 matematikos
8c geografija
8c
Silickienė Liuda
A103 soc. mokslų
8c lietuvių k.
8c
Odinienė Lina
K207 lietuvių
8c geografija
8c
Silickienė Liuda
A103 soc. mokslų
8c muzika
8c
Simaitienė Jolanta
A108 muzikos
 
08:55
 
8c I u.k. anglų k.
8c
Račkuvienė Dovilė Žiubrienė Remigija
A306 anglų k. K401 anglų k.
8c matematika
8c
Petrauskienė Jolanta
K208 matematikos
8c tikyba
8c
Ančerytė Danutė Čičiūnienė Reda
K216 tikybos K316 tikybos
8c informacinės technologijos
8c
Miežetienė Edita
K305 informacinių technologijų
 
9:55
 
8c istorija
8c
Kuprelis Vaidas
A104 socialinių m.
8c lietuvių k.
8c
Odinienė Lina
K207 lietuvių
8c fizika
8c
Zemdliauskaitė Rasa
K206 vokiečių
8c fizika
8c
Zemdliauskaitė Rasa
K206 vokiečių
8c lietuvių k.
8c
Odinienė Lina
K207 lietuvių
 
10:55
 
8c fizinis ugdymas
8c
Drąsutytė-Stanienė Lina
(10:55) K106 Sporto salė (b)
8c biologija
8c
Kaulius Kęstutis
K405 biologijos
8c I u.k. anglų k.
8c
Račkuvienė Dovilė Žiubrienė Remigija
A306 anglų k. K401 anglų k.
8c fizinis ugdymas
8c
Drąsutytė-Stanienė Lina
(10:55) K106 Sporto salė (b)
8c rusų k. ispanų k.
8c
Cegelnikienė Aurelija Kulvietis Aleksas Eugenijus
K101 rusų k. K105 ispanų k.
 
12:10
 
8ce technologijos dailė
8c 8e
Bambalaitė Jovita Bastienė Ada Buožius Egidijus
A keramikos K112 dailės Dirbtuvės 2
8c istorija
8c
Kuprelis Vaidas
A104 socialinių m.
8c rusų k. ispanų k.
8c
Cegelnikienė Aurelija Kulvietis Aleksas Eugenijus
K101 rusų k. K105 ispanų k.
8c chemija
8c
Švitrienė Vilma
K403 chemijos
8c matematika
8c
Petrauskienė Jolanta
K208 matematikos
 
13:10
 
8c chemija
8c
Švitrienė Vilma
K403 chemijos
8c matematika
8c
Petrauskienė Jolanta
K208 matematikos
8c lietuvių k.
8c
Odinienė Lina
K207 lietuvių
8c fizinis ugdymas
8c
Drąsutytė-Stanienė Lina
(13:10) K106 Sporto salė (a)
 
14:10
 
 
 
 
8c I u.k. anglų k.
8c
Račkuvienė Dovilė Žiubrienė Remigija
A306 anglų k. K401 anglų k.
8c klasės valandėlė
8c
Odinienė Lina
K207 lietuvių
8c matematikos lietuvių k. modulis
8c
Odinienė Lina Petrauskienė Jolanta
K207 lietuvių K208 matematikos
 
 
 
 
15:05
 
///// ///// ///// ///// /////
 
16:00
 
Mimosa Scheduling SoftwareMimosa Scheduling Software Mimosa Scheduling Software 7.1.3 2024.02.01 08:42
APPLE 2000 - Lietuvos mokyklai