Viešoji įstaiga pranciškonų gimnazija

8c
   Pirmadienis Antradienis Trečiadienis Ketvirtadienis Penktadienis
 
08:00
 
8c anglų k. 2 gr./tikyba 1 gr.
8c
Ančerytė Danutė Žiubrienė Remigija
A306 anglų k. K316 tikybos
8c geografija
8c
Silickienė Liuda
A103 soc. mokslų
8c istorija
8c
Norvaišienė Regina
A100 istorijos
8c geografija
8c
Silickienė Liuda
A103 soc. mokslų
8c informatika
8c
Mackevičius Vaidas Miežetienė Edita
K304 informacinių technologijų K305 informacinių technologijų
 
08:55
 
8c biologija
8c
Jucytė Lina
K404 gamtos
8c 2 vokiečių k./ 2 rusų k.
8c
Cegelnikienė Aurelija Jankuvienė Rūta
K101 rusų k. K206 vokiečių
8c lietuvių k.
8c
Ataitė Daiva
K104 lietuvių k.
8c lietuvių k.
8c
Ataitė Daiva
K104 lietuvių k.
8c fizinis ugdymas
8c
Žiubrys Rolandas
(08:55) K106 Sporto salė (a)
 
9:55
 
8c muzika
8c
Simaitienė Jolanta
A108 muzikos
8c lietuvių k.
8c
Ataitė Daiva
K104 lietuvių k.
8cd technologijos dailė
8c 8d
Bastienė Ada Buožius Egidijus Liaudanskaitė Liudmila
A technologijų K112 dailės Dirbtuvės 2
8c matematika
8c
Petrauskienė Jolanta
K208 matematikos
8c istorija
8c
Norvaišienė Regina
A100 istorijos
 
10:55
 
8c 2 vokiečių k./ 2 rusų k.
8c
Cegelnikienė Aurelija Jankuvienė Rūta
K101 rusų k. K206 vokiečių
8c matematika
8c
Petrauskienė Jolanta
K208 matematikos
8c fizika
8c
Zemdliauskaitė Rasa
(10:55) K405 biologijos
8c matematika
8c
Petrauskienė Jolanta
K208 matematikos
 
12:10
 
8c lietuvių k.
8c
Ataitė Daiva
K104 lietuvių k.
8c anglų k. 1 gr./tikyba 2 gr.
8c
Ančerytė Danutė Tutinienė Janina
K316 tikybos
8cd gamtos modulis
8c 8d
Bėrantaitė Aurelija Černeckienė Irena Jucytė Lina Kaulius Kęstutis Švitrienė Vilma Zemdliauskaitė Rasa
A302 chemijos K402 fizikos K403 chemijos K404 gamtos K405 biologijos
8c I u.k. anglų k.
8c
Tutinienė Janina Žiubrienė Remigija
A309 anglų k.
8c I u.k. anglų k.
8c
Tutinienė Janina Žiubrienė Remigija
A309 anglų k.
 
13:10
 
8c matematikos lietuvių k. modulis
8c
Ataitė Daiva Petrauskienė Jolanta
K104 lietuvių k. K208 matematikos
8c klasės valandėlė
8c
Žiubrys Rolandas
K104 lietuvių k.
8c matematika
8c
Petrauskienė Jolanta
K208 matematikos
8c chemija
8c
Bėrantaitė Aurelija
A302 chemijos
8c lietuvių k.
8c
Ataitė Daiva
K104 lietuvių k.
 
14:10
 
8c fizika
8c
Zemdliauskaitė Rasa
(14:10) K308 gamtos
 
 
 
8c fizinis ugdymas
8c
Žiubrys Rolandas
(14:10) K106 Sporto salė (b)
8c fizinis ugdymas
8c
Žiubrys Rolandas
(14:10) A301 sporto salė
8c chemija
8c
Bėrantaitė Aurelija
A302 chemijos
 
15:05
 
///// ///// ///// ///// /////
 
16:00
 
Mimosa Scheduling SoftwareMimosa Scheduling Software Mimosa Scheduling Software 6.4.5 2022.03.03 15:18
APPLE 2000 - Lietuvos mokyklai