Viešoji įstaiga pranciškonų gimnazija

8a
   Pirmadienis Antradienis Trečiadienis Ketvirtadienis Penktadienis
 
08:00
 
8a technologijos dailė
8a 8b
Bambalaitė Jovita Bastienė Ada Buožius Egidijus
K307 istorijos K309 matematikos Dirbtuvės 2
8a anglų k. 1 gr./tikyba 2 gr.
8a
Ančerytė Danutė Zaborienė Gražina
K307 istorijos K316 tikybos
8a matematikos lietuvių k. modulis
8a
Gumbaragienė Raimonda Verseckienė Stanislava
K307 istorijos
8a matematika
8a
Verseckienė Stanislava
K307 istorijos
8a istorija
8a
Raudienė Audronė
K307 istorijos
 
08:55
 
8a chemija
8a
Bėrantaitė Aurelija
K307 istorijos
8a I u.k. anglų k.
8a
Zaborienė Gražina Žiubrienė Remigija
K105 anglų k. K307 istorijos
8a geografija
8a
Silickienė Liuda
K307 istorijos
8a biologija
8a
Kaulius Kęstutis
K307 istorijos
 
9:55
 
8a fizika
8a
Zemdliauskaitė Rasa
K307 istorijos
8a anglų k. 2 gr./tikyba 1 gr.
8a
Ančerytė Danutė Žiubrienė Remigija
K307 istorijos K316 tikybos
8a klasės valandėlė
8a
Raudienė Audronė
K307 istorijos
8a I u.k. anglų k.
8a
Zaborienė Gražina Žiubrienė Remigija
K105 anglų k. K307 istorijos
8a 2 vokiečių k./ 2 rusų k.
8a
Macienė Genovaitė Petrauskienė Regina
K216 tikybos K307 istorijos
 
10:55
 
8ab gamtos modulis
8a 8b
Bėrantaitė Aurelija Černeckienė Irena Jucytė Lina Kaulius Kęstutis Švitrienė Vilma Zemdliauskaitė Rasa
K307 istorijos K309 matematikos K402 fizikos K403 chemijos K404 gamtos K405 biologijos
8a fizinis ugdymas
8a
Valiūnienė Virginija
K106 Sporto salė (b)
8a fizika
8a
Zemdliauskaitė Rasa
K307 istorijos
8a muzika
8a
Longo Monika
K315 aktų salė
8a lietuvių k.
8a
Gumbaragienė Raimonda
K307 istorijos
 
12:10
 
8a matematika
8a
Verseckienė Stanislava
K307 istorijos
8a geografija
8a
Silickienė Liuda
K307 istorijos
8a lietuvių k.
8a
Gumbaragienė Raimonda
K307 istorijos
8a istorija
8a
Raudienė Audronė
K307 istorijos
8a matematika
8a
Verseckienė Stanislava
K307 istorijos
 
13:10
 
8a lietuvių k.
8a
Gumbaragienė Raimonda
K307 istorijos
8a lietuvių k.
8a
Gumbaragienė Raimonda
K307 istorijos
8a matematika
8a
Verseckienė Stanislava
K307 istorijos
8a lietuvių k.
8a
Gumbaragienė Raimonda
K307 istorijos
8a chemija
8a
Bėrantaitė Aurelija
K307 istorijos
 
14:10
 
 
 
 
8a 2 vokiečių k./ 2 rusų k.
8a
Macienė Genovaitė Petrauskienė Regina
K216 tikybos K307 istorijos
 
 
 
8a fizinis ugdymas
8a
Valiūnienė Virginija
K106 Sporto salė (b)
8a fizinis ugdymas
8a
Valiūnienė Virginija
K106 Sporto salė (b)
 
15:05
 
///// ///// ///// ///// /////
 
16:00
 
Mimosa Scheduling SoftwareMimosa Scheduling Software Mimosa Scheduling Software 6.4.5 2021.11.15 16:55
APPLE 2000 - Lietuvos mokyklai