Viešoji įstaiga pranciškonų gimnazija

Slušnys Arnoldas
   Pirmadienis Antradienis Trečiadienis Ketvirtadienis Penktadienis
 
08:00
 
G3 informatika 2 gr.
Slušnys Arnoldas
K305 informacinių technologijų
G3 informatika 1 gr.
Slušnys Arnoldas
K305 informacinių technologijų
8b informacinės technologijos
8b
Slušnys Arnoldas
K305 informacinių technologijų
6d tikyba 1 gr./informacinės techn. 2 gr.
6d
Čičiūnienė Reda Slušnys Arnoldas
K216 tikybos K305 informacinių technologijų
/////
 
08:55
 
G3 informatika 1 gr.
Slušnys Arnoldas
K305 informacinių technologijų
7c tikyba 1 gr./informatika 2 gr.
7c
Mackevičienė Toma Slušnys Arnoldas
A209 tikybos K305 informacinių technologijų
 
 
 
 
 
 
 
9:55
 
G2b informacinės technologijos
IIGb
Mackevičius Vaidas Slušnys Arnoldas
K304 informacinių technologijų K305 informacinių technologijų
G2a informacinės techn. 1 gr./tikyba 2 gr.
IIGa
Mackevičienė Toma Slušnys Arnoldas
A209 tikybos K305 informacinių technologijų
7e tikyba 1 gr./informatika 2 gr.
7e
Čičiūnienė Reda Slušnys Arnoldas
K216 tikybos K305 informacinių technologijų
G4 informacinės techn. AB
Slušnys Arnoldas
K305 informacinių technologijų
 
10:55
 
8e informacinės technologijos
8e
Slušnys Arnoldas
K305 informacinių technologijų
7b tikyba 1 gr. /informatika 2 gr.
7b
Mackevičienė Toma Slušnys Arnoldas
A209 tikybos K305 informacinių technologijų
7d tikyba 1 gr./informatika 2 gr.
7d
Čičiūnienė Reda Slušnys Arnoldas
K216 tikybos K305 informacinių technologijų
G3 informatikos modulis 1 gr.
Slušnys Arnoldas
K305 informacinių technologijų
 
12:10
 
G2c informacinės technologijos
IIGc
Mackevičius Vaidas Slušnys Arnoldas
K304 informacinių technologijų K305 informacinių technologijų
 
 
 
6a anglų k. 1 gr. /informacinės techn. 2 gr.
6a
Slušnys Arnoldas Špokauskienė Olivija
K114 anglų k. K305 informacinių technologijų
G4 informacinės techn. B
Slušnys Arnoldas
K305 informacinių technologijų
 
13:10
 
G2d informacinės technologijos
IIGd
Mackevičius Vaidas Slušnys Arnoldas
K304 informacinių technologijų K305 informacinių technologijų
5c tikyba 1 gr./informatika 2 gr.
5c
Ančerytė Danutė Slušnys Arnoldas
K305 informacinių technologijų K316 tikybos
G3 informatika 2 gr.
Slušnys Arnoldas
K305 informacinių technologijų
6c tikyba 1 gr./informacinės techn. 2 gr.
6c
Ančerytė Danutė Slušnys Arnoldas
K305 informacinių technologijų K316 tikybos
 
14:10
 
 
 
 
G4 informacinės techn. A
Slušnys Arnoldas
K305 informacinių technologijų
G3 informatika 1 gr.
Slušnys Arnoldas
K305 informacinių technologijų
G3 informatika 2 gr.
Slušnys Arnoldas
K305 informacinių technologijų
 
15:05
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
G3 informatikos modulis 2 gr.
Slušnys Arnoldas
K305 informacinių technologijų
 
16:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mimosa Scheduling SoftwareMimosa Scheduling Software Mimosa Scheduling Software 7.1.3 2024.02.01 08:42
APPLE 2000 - Lietuvos mokyklai