Viešoji įstaiga pranciškonų gimnazija

IIGc
   Pirmadienis Antradienis Trečiadienis Ketvirtadienis Penktadienis
 
08:00
 
G2c klasės valandėlė
IIGc
Petrauskienė Jolanta
K208 matematikos
G2c tikyba
IIGc
Čičiūnienė Reda Mackevičienė Toma
A209 tikybos K216 tikybos
G2c fizika
IIGc
Černeckienė Irena
K402 fizikos
G2c I u.k. anglų k.
IIGc
Galinskaitė Živilė Tutinienė Janina
A309 anglų k. A3D
G2abcd matematika
IIGa IIGb IIGc IIGd
Baltūsienė Violeta Bružienė Laima Kybartienė Dalia Petrauskienė Jolanta Verseckienė Stanislava
A205 matematikos A207 matematikos A213 matematikos A312 matematikos K208 matematikos
 
08:55
 
G2abcd matematika
IIGa IIGb IIGc IIGd
Baltūsienė Violeta Bružienė Laima Kybartienė Dalia Petrauskienė Jolanta Verseckienė Stanislava
A205 matematikos A207 matematikos A213 matematikos A312 matematikos K208 matematikos
G2abcd matematika
IIGa IIGb IIGc IIGd
Baltūsienė Violeta Bružienė Laima Kybartienė Dalia Petrauskienė Jolanta Verseckienė Stanislava
A205 matematikos A207 matematikos A213 matematikos A312 matematikos K208 matematikos
G2c ekonomika
IIGc
Būgienė Inga
A101 ekonomikos matematikos
G2c biologija
IIGc
Kaulius Kęstutis
K405 biologijos
G2abcd lietuvių k.
IIGa IIGb IIGc IIGd
Gumbaragienė Raimonda Kavoliūnienė Virgilija Macienė Genovaitė Šedienė Irma Žygaitienė Rasa
A204 lietuvių k. A210 lietuvių k. A212 lietuvių k. A311 lietuvių k. K312 lietuvių k. rusų k.
 
9:55
 
G2abcd lietuvių k.
IIGa IIGb IIGc IIGd
Gumbaragienė Raimonda Kavoliūnienė Virgilija Macienė Genovaitė Šedienė Irma Žygaitienė Rasa
A204 lietuvių k. A210 lietuvių k. A212 lietuvių k. A311 lietuvių k. K312 lietuvių k. rusų k.
G2c chemija
IIGc
Švitrienė Vilma
K403 chemijos
G2c fizinis ugdymas
IIGc
Urbonas Arūnas
(9:55) K106 Sporto salė (b)
G2c fizika
IIGc
Černeckienė Irena
K402 fizikos
G2c istorija
IIGc
Norvaišienė Regina
A100 istorijos
 
10:55
 
G2abcd lietuvių k.
IIGa IIGb IIGc IIGd
Gumbaragienė Raimonda Kavoliūnienė Virgilija Macienė Genovaitė Šedienė Irma Žygaitienė Rasa
A204 lietuvių k. A210 lietuvių k. A212 lietuvių k. A311 lietuvių k. K312 lietuvių k. rusų k.
G2c istorija
IIGc
Norvaišienė Regina
A100 istorijos
G2abcd matematika
IIGa IIGb IIGc IIGd
Baltūsienė Violeta Bružienė Laima Kybartienė Dalia Petrauskienė Jolanta Verseckienė Stanislava
A205 matematikos A207 matematikos A213 matematikos A312 matematikos K208 matematikos
G2c I u.k. anglų k.
IIGc
Galinskaitė Živilė Tutinienė Janina
A309 anglų k. A3D
 
12:10
 
G2c I u.k. anglų k.
IIGc
Galinskaitė Živilė Tutinienė Janina
A309 anglų k. A3D
G2c 2 vokiečių k./ 2 rusų k.
IIGc
Cegelnikienė Aurelija Petrauskienė Regina
K101 rusų k. K206 vokiečių
G2c chemija
IIGc
Švitrienė Vilma
K403 chemijos
G2abcd lietuvių k.
IIGa IIGb IIGc IIGd
Gumbaragienė Raimonda Kavoliūnienė Virgilija Macienė Genovaitė Šedienė Irma Žygaitienė Rasa
A204 lietuvių k. A210 lietuvių k. A212 lietuvių k. A311 lietuvių k. K312 lietuvių k. rusų k.
G2c geografija
IIGc
Adomaitis Vilius
A103 soc. mokslų
 
13:10
 
G2c informatika
IIGc
Mackevičius Vaidas Slušnys Arnoldas
K304 informacinių technologijų K305 informacinių technologijų
G2bc dailė technologijos
IIGb IIGc
Bambalaitė Jovita Bastienė Ada Buožius Egidijus
A technologijų K112 dailės Dirbtuvės 2
G2abcd matematika
IIGa IIGb IIGc IIGd
Baltūsienė Violeta Bružienė Laima Kybartienė Dalia Petrauskienė Jolanta Verseckienė Stanislava
A205 matematikos A207 matematikos A213 matematikos A312 matematikos K208 matematikos
G2c muzika
IIGc
Simaitienė Jolanta
A108 muzikos
G2c 2 vokiečių k./ 2 rusų k.
IIGc
Cegelnikienė Aurelija Petrauskienė Regina
K101 rusų k. K206 vokiečių
 
14:10
 
G2c fizinis ugdymas
IIGc
Urbonas Arūnas
(14:10) K106 Sporto salė (a)
 
 
 
 
 
 
G2c pilietiškumo pagrindai
IIGc
Norvaišienė Regina
A100 istorijos
 
15:05
 
///// ///// ///// ///// /////
 
16:00
 
Mimosa Scheduling SoftwareMimosa Scheduling Software Mimosa Scheduling Software 6.4.5 2022.12.01 15:15
APPLE 2000 - Lietuvos mokyklai