Viešoji įstaiga pranciškonų gimnazija

IIGc
   Pirmadienis Antradienis Trečiadienis Ketvirtadienis Penktadienis
 
08:00
 
G2c muzika
IIGc
Simaitienė Jolanta
A108 muzikos
G2c informacinės technologijos
IIGc
Miežetienė Edita Slušnys Arnoldas
K304 informacinių technologijų K305 informacinių technologijų
G2c istorija
IIGc
Raudienė Audronė
K307 istorijos
G2c ekonomika
IIGc
Būgienė Inga
A101 ekonomikos matematikos
G2c prancūzų k.
IIGc
Razmienė Alma
A204 lietuvių k.
 
08:55
 
G2c chemija
IIGc
Švitrienė Vilma
K403 chemijos
G2abcde lietuvių k.
IIGa IIGb IIGc IIGd IIGe
Ataitė Daiva Kavoliūnienė Virgilija Odinienė Lina Šedienė Irma Žygaitienė Rasa
A204 lietuvių k. A210 lietuvių k. A212 lietuvių k. K104 lietuvių k. K207 lietuvių
G2abcde matematika
IIGa IIGb IIGc IIGd IIGe
Baltūsienė Violeta Bružienė Laima Būgienė Inga Kybartienė Dalia Meilienė Vilma Verseckienė Stanislava
A101 ekonomikos matematikos A205 matematikos A207 matematikos A213 matematikos A312 matematikos K309 matematikos
G2c anglų k.
IIGc
Domarkienė Vilma Tutinienė Janina
A214 anglų k. A309 anglų k.
G2c prancūzų k./ rusų k.
IIGc
Cegelnikienė Aurelija Razmienė Alma
A307 prancūzų k. K101 rusų k.
 
9:55
 
G2c istorija
IIGc
Raudienė Audronė
K307 istorijos
G2c anglų k. 2 gr./tikyba 1 gr.
IIGc
Šneideraitis Antanas Tutinienė Janina
A209 tikybos A309 anglų k.
G2c pilietiškumo pagrindai
IIGc
Raudienė Audronė
K307 istorijos
G2abcde lietuvių k.
IIGa IIGb IIGc IIGd IIGe
Ataitė Daiva Kavoliūnienė Virgilija Odinienė Lina Šedienė Irma Žygaitienė Rasa
A204 lietuvių k. A210 lietuvių k. A212 lietuvių k. K104 lietuvių k. K207 lietuvių
G2abcde matematika
IIGa IIGb IIGc IIGd IIGe
Baltūsienė Violeta Bružienė Laima Būgienė Inga Kybartienė Dalia Meilienė Vilma Verseckienė Stanislava
A101 ekonomikos matematikos A205 matematikos A207 matematikos A213 matematikos A312 matematikos K309 matematikos
 
10:55
 
G2abcde matematika
IIGa IIGb IIGc IIGd IIGe
Baltūsienė Violeta Bružienė Laima Būgienė Inga Kybartienė Dalia Meilienė Vilma Verseckienė Stanislava
A101 ekonomikos matematikos A205 matematikos A207 matematikos A213 matematikos A312 matematikos K309 matematikos
G2abcde matematika
IIGa IIGb IIGc IIGd IIGe
Baltūsienė Violeta Bružienė Laima Būgienė Inga Kybartienė Dalia Meilienė Vilma Verseckienė Stanislava
A101 ekonomikos matematikos A205 matematikos A207 matematikos A213 matematikos A312 matematikos K309 matematikos
G2c fizika
IIGc
Černeckienė Irena
K402 fizikos
G2c klasės valandėlė
IIGc
Jucytė Lina
K404 gamtos
 
12:10
 
G2c anglų k.
IIGc
Domarkienė Vilma Tutinienė Janina
A214 anglų k. A309 anglų k.
G2c chemija
IIGc
Švitrienė Vilma
K403 chemijos
G2abcde lietuvių k.
IIGa IIGb IIGc IIGd IIGe
Ataitė Daiva Kavoliūnienė Virgilija Odinienė Lina Šedienė Irma Žygaitienė Rasa
A204 lietuvių k. A210 lietuvių k. A212 lietuvių k. K104 lietuvių k. K207 lietuvių
G2abcde matematika
IIGa IIGb IIGc IIGd IIGe
Baltūsienė Violeta Bružienė Laima Būgienė Inga Kybartienė Dalia Meilienė Vilma Verseckienė Stanislava
A101 ekonomikos matematikos A205 matematikos A207 matematikos A213 matematikos A312 matematikos K309 matematikos
G2abcde lietuvių k.
IIGa IIGb IIGc IIGd IIGe
Ataitė Daiva Kavoliūnienė Virgilija Odinienė Lina Šedienė Irma Žygaitienė Rasa
A204 lietuvių k. A210 lietuvių k. A212 lietuvių k. K104 lietuvių k. K207 lietuvių
 
13:10
 
G2c fizinis ugdymas
IIGc
Žiubrys Rolandas
A301 sporto salė
G2c fizika
IIGc
Černeckienė Irena
K402 fizikos
G2c fizinis ugdymas
IIGc
Žiubrys Rolandas
A301 sporto salė
G2bc technologijos dailė
IIGb IIGc
Bambalaitė Jovita Bastienė Ada Masiokas Vismantas
A keramikos A technologijų A104 socialinių m. Dirbtuvės 1
G2c geografija
IIGc
Adomaitis Vilius
A103 soc. mokslų
 
14:10
 
G2c rusų k.
IIGc
Cegelnikienė Aurelija
K101 rusų k.
G2c anglų k. 1 gr./tikyba 2 gr.
IIGc
Domarkienė Vilma Šneideraitis Antanas
A209 tikybos A214 anglų k.
 
 
 
G2c biologija
IIGc
Jucytė Lina
K404 gamtos
 
15:05
 
///// ///// ///// ///// /////
 
16:00
 
Mimosa Scheduling SoftwareMimosa Scheduling Software Mimosa Scheduling Software 6.4.5 2022.03.03 15:18
APPLE 2000 - Lietuvos mokyklai