Viešoji įstaiga pranciškonų gimnazija

7d
   Pirmadienis Antradienis Trečiadienis Ketvirtadienis Penktadienis
 
08:00
 
7d tikyba 2 gr./informacinės techn. 1 gr.
7d
Čičiūnienė Reda Mackevičius Vaidas
K304 informacinių technologijų K310 istorijos
7d matematikos lietuvių k. modulis
7d
Aniulis Andrius Šidlauskaitė Birutė
K310 istorijos
 
 
 
7d I u.k. anglų k.
7d
Račkuvienė Dovilė Tutinienė Janina
K310 istorijos K316 tikybos
7d lietuvių k.
7d
Šidlauskaitė Birutė
K310 istorijos
 
08:55
 
7d fizinis ugdymas
7d
Drąsutytė-Stanienė Lina
(08:55) K310 istorijos
7d I u.k. anglų k.
7d
Račkuvienė Dovilė Tutinienė Janina
K310 istorijos K316 tikybos
7d matematika
7d
Aniulis Andrius
K310 istorijos
7d fizika
7d
Zemdliauskaitė Rasa
K310 istorijos
7d matematika
7d
Aniulis Andrius
K310 istorijos
 
9:55
 
7d lietuvių k.
7d
Šidlauskaitė Birutė
K310 istorijos
7d biologija
7d
Kaulius Kęstutis
K310 istorijos
7d geografija
7d
Gagytė Alina
K310 istorijos
7de rusų k./vokiečių k.
7d 7e
Cegelnikienė Aurelija Macienė Genovaitė Petrauskienė Regina
K216 tikybos K308 gamtos K310 istorijos
7d technologijos
7d
Bambalaitė Jovita Buožius Egidijus
K310 istorijos Dirbtuvės 2
 
10:55
 
7d klasės valandėlė
7d
Šidlauskaitė Birutė
K310 istorijos
7d matematika
7d
Aniulis Andrius
K310 istorijos
7d lietuvių k.
7d
Šidlauskaitė Birutė
K310 istorijos
7d matematika
7d
Aniulis Andrius
K310 istorijos
 
12:10
 
7d dailė
7d
Liaudanskaitė Liudmila
K310 istorijos
7d lietuvių k.
7d
Šidlauskaitė Birutė
K310 istorijos
7d žmogaus sauga
7d
Krikščiūnaitė-Buitvydė Vaiva
K310 istorijos
7d lietuvių k.
7d
Šidlauskaitė Birutė
K310 istorijos
7d fizinis ugdymas
7d
Drąsutytė-Stanienė Lina
(12:10) K106 Sporto salė (a)
 
13:10
 
7d geografija
7d
Gagytė Alina
K310 istorijos
7d fizinis ugdymas
7d
Drąsutytė-Stanienė Lina
(13:10) K106 Sporto salė (a)
7d istorija
7d
Raudienė Audronė
K310 istorijos
7d istorija
7d
Raudienė Audronė
K310 istorijos
7d tikyba 1 gr./informacinės techn. 2 gr.
7d
Ančerytė Danutė Miežetienė Edita
K304 informacinių technologijų K310 istorijos
 
14:10
 
7d I u.k. anglų k.
7d
Račkuvienė Dovilė Tutinienė Janina
K310 istorijos K316 tikybos
 
 
 
7d biologija
7d
Kaulius Kęstutis
K310 istorijos
7d muzika
7d
Longo Monika
K315 aktų salė
7de rusų k./vokiečių k.
7d 7e
Cegelnikienė Aurelija Macienė Genovaitė Petrauskienė Regina
K216 tikybos K308 gamtos K310 istorijos
 
15:05
 
///// ///// ///// ///// /////
 
16:00
 
Mimosa Scheduling SoftwareMimosa Scheduling Software Mimosa Scheduling Software 6.4.5 2021.11.15 16:55
APPLE 2000 - Lietuvos mokyklai